Икономика & Бизнес Новини

Броят на платените служители нараства с 8 процента

Промишленият сектор увеличи наетите си служители с 6,7 на сто, докато ръстовете в строителството и търговията и услугите са съответно 3,2 и 10,6 на сто.

Швеция откри следи от експлозии в Северен поток

На месечна база увеличението е с 0,5 процента, каза TÜİK в доклад от 15 февруари.

В индустрията на търговията и услугите най-големите работодатели са търговските дружества и фирмите за административни и спомагателни услуги.

В сектора на търговията работят близо 3,1 милиона платени служители, докато за фирмите за административни и спомагателни услуги са работили около 1,2 милиона души, следвани от транспортната и складовата индустрия с 1,1 милиона платени служители.

Секторът за настаняване и хранителни услуги отчита най-голям ръст от 20,7 процента, а броят на платените служители в този отрасъл нарасна до 964 000 души.

Заетостта в сектора на финансовите и застрахователните услуги обаче намаля с 1000 души до 202 100.

TÜİK миналата седмица съобщи, че нивото на безработица в Турция е 11,2 процента, или 3,8 милиона души, към края на декември 2021 г.

Броят на платените служители нараства с 8 процента