Bbabo NET

Новини

Tesla отчита рекордни приходи

Най-големият производител на електрически автомобили в САЩ Tesla Inc. в сряда отчете финансовите си резултати за третото тримесечие на 2022 г. с рекордни приходи, оперативна печалба и свободен паричен поток.

Общите приходи са нараснали с 56 процента на годишна база през тримесечието до 21,5 милиарда щатски долара, повлияни от ръста на доставките на превозни средства, каза компанията.

Оперативните приходи се подобряват през годината до 3,7 милиарда долара, което води до 17,2 процента оперативен марж.

Паричните средства, паричните еквиваленти и краткосрочните търгуеми ценни книжа в края на тримесечието се увеличиха последователно с 2,2 милиарда долара до 21,1 милиарда долара през третото тримесечие.

През третото тримесечие Tesla е произвела над 365 000 автомобила и е доставила над 343 000 автомобила.

Тримесечният производствен темп в китайската фабрика в Шанхай надмина предишни тримесечни рекорди, казаха от компанията, добавяйки, че фабриката в Шанхай „остава основният ни център за износ, доставяйки превозни средства на повечето пазари извън Северна Америка“. ■

Tesla отчита рекордни приходи