Bbabo NET

Новини

Турция – ограничението на скоростта е намалено за електронните скутери в 5-те района на Истанбул

Турция (bbabo.net), - В рамките на мерките за безопасност Центърът за транспортна координация на община Истанбул (UKOME) реши да намали ограничението на скоростта за електронните скутери от 20 км/ч на 12,5 км/ч в пет от града квартали с висока гъстота на пешеходци.

По време на срещата, проведена на 31 август, UKOME представи предложение за установяване на ограничение на скоростта за електрически скутери в кварталите Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu и Fatih. Предложението беше прието от UKOME и процедурите приключиха.

По-рано тази година община Kadıköy се зае със задачата да изтегли електронните скутери, които бяха неподходящо паркирани и заемаха тротоари, което намаляваше пространството за ходене и представляваше опасност за безопасността на пешеходците, и ги откара в складовете на общината.

Турция – ограничението на скоростта е намалено за електронните скутери в 5-те района на Истанбул