Economie & Bedrijfskunde Nieuws

Rusland - Investeringen groeien

Rusland (bbabo.net), - De economische samenwerking tussen Rusland en India ontwikkelt zich, maar tot nu toe is het volume veel kleiner dan het zou kunnen zijn, gebaseerd op het potentieel van het strategische partnerschap tussen de twee landen. Dat staat in een communiqué na de top tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Indiase premier Narendra Modi.

Japan - Henkel richt nieuwe business unit Consumer Brands op

De leiders merkten op dat om het handelsvolume van 30 miljard dollar tegen 2025 te bereiken - en dat doel was al eerder gesteld - het noodzakelijk is om actief handels- en gezamenlijke projecten te ontwikkelen, evenals investeringen.

Tegelijkertijd is de dynamiek van de economische betrekkingen tussen de twee landen momenteel positief, ondanks de pandemische beperkingen: in de eerste helft van 2021 groeide de handel met 38 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020.

Veel verschillende werkgroepen en commissies zijn nu bezig met de ontwikkeling van economische betrekkingen tussen de twee landen. In het bijzonder de Intergouvernementele Russisch-Indiase Commissie voor Handel, Economische, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Samenwerking, die 12 werkgroepen omvat. Er worden ook nieuwe gecreëerd - bijvoorbeeld op het gebied van transport en stedelijke ontwikkeling. De Russisch-Indiase Strategische Economische Dialoog (RISED) gaat over hetzelfde onderwerp. Zelfs tijdens een pandemie houden bezoeken van hoge functionarissen en grote zakenlieden van de twee landen niet op.

Zo bezocht de minister van de staalindustrie van India in oktober 2021 Moskou om deel te nemen aan de werkzaamheden van de Russische Energieweek om overeenstemming te bereiken over de levering van cokeskolen en staal. Zoals opgemerkt in het slotdocument van de top in New Delhi, werd tijdens het bezoek "een memorandum van overeenstemming ondertekend over de ononderbroken levering van steenkool op lange termijn van Rusland naar India voor de staalproductie, en werden onderhandelingen gevoerd over de vooruitzichten voor de productie van speciaal staal in het kader van het Indiase regeringsprogramma om de productie en het gebruik van technologieën van Russische staatsstaalinstituten voor staalproductie in India door particuliere en staatsbedrijven te stimuleren". Tegelijkertijd is Rusland geïnteresseerd in het bestuderen van de Indiase ervaring met het kosteneffectief gebruik van kolenresten.

Ook zijn er contacten gelegd tussen de landen op het gebied van olieproductie. In het bijzonder implementeert NK Rosneft, samen met een consortium van Indiase olie- en gasbedrijven in de publieke sector, de projecten Vankorneft, Sakhalin-1 en Taas-Yuryakh Neftegazodobycha in Rusland en bij de olieraffinaderij Nayara Eney Limited in India.

Rusland en India verhogen het volume van nederzettingen in nationale valuta

Daarnaast tekenden Indiase staatsbedrijven en Russische kunstmestproducenten een intentieovereenkomst voor de levering van kunstmest aan India.

Ook de interbancaire en verzekeringssamenwerking wordt versterkt. Farmaceutische projecten gaan ook met succes vooruit. "Farmaceutische handel blijft een van de belangrijkste componenten van de Indiase export naar Rusland. Beide partijen namen met tevredenheid nota van de aanhoudende vraag naar deze productgroep, evenals de deelname van Indiase bedrijven aan het Russische lokalisatieprogramma als onderdeel van de Pharma 2020 en Pharma Strategieën voor 2030. De leiders van de twee landen spraken hun goedkeuring uit om de samenwerking op het gebied van de levering van medische hulpmiddelen te versterken als een veelbelovend nieuw gebied van economische samenwerking in de context van de COVID-19-pandemie", aldus het communiqué.

Ondanks de pandemie gaat de samenwerking in de diamantbol gewoon door. Rusland mijnt diamanten, die vervolgens worden gepolijst in India, waar deze industrie traditioneel goed ontwikkeld is.

Op de top bespraken Rusland en India de noodzaak om handelsbelemmeringen voor kritieke grondstoffen op te heffen. Ook werd gesproken over het optimaliseren van de douaneafhandeling. Er werd met name besloten om het project Groene Corridor te vervangen door een overeenkomst over wederzijdse erkenning van geautoriseerde marktdeelnemers, evenals door de uitwisseling en voorlopige verzending van douanegegevens. Ook staat in het slotdocument van de top dat het nodig is om onderhandelingen te beginnen over vrijhandel tussen de Euraziatische Economische Unie en India.

Maar ondanks de behaalde successen blijft het veld voor verdieping van de samenwerking op economisch gebied nog steeds erg groot. Dit geldt met name voor investeringen.

Tijdens de top in New Delhi riepen de leiders de departementen van beide landen op om "de onderhandelingen te voltooien over een bilaterale intergouvernementele overeenkomst over de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen in de geest van wederzijds begrip om wederzijdse investeringen te beschermen".

India is geïnteresseerd in de toestroom van Russische investeringen op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld in scheepsbouw- en binnenvaartontwikkelingsprojecten, in civiele scheepsbouw en opleiding daarvoor. In september 2021 werd al een intentieovereenkomst getekend tussen het Zvezda-scheepsbouwcomplex en het Indiase Mazagon Dock Limited met betrekking tot de commerciële scheepsbouw.Daarnaast nodigde Indiase zijde Russische bedrijven uit om deel te nemen in 13 sleutelsectoren van het initiatief van de Indiase regering om de productie te stimuleren in het kader van de programma's "Zelfvoorzienend India" en "Make in India". Ook zou New Delhi willen dat de Russische kant deelneemt aan de gezamenlijke bouw van productiefaciliteiten in industriële steden die in India van de grond af worden gebouwd als onderdeel van het programma van industriële corridors van de Indiase regering.

Opgemerkt moet worden dat de partijen het volume van schikkingen in nationale valuta vergroten. Het gebruik van Mir- en RuPay-kaarten in nationale betalingsinfrastructuren en bij het organiseren van interactie tussen het Unified Payment Interface-systeem en het Bank of Russia Fast Payment System wordt besproken. De Russische zijde nodigde ook Indiase kredietinstellingen uit om verbinding te maken met het Financial Message Transmission System van de Bank of Russia om ononderbroken interbancaire transacties te garanderen.

Zowel India als Rusland zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van projecten in het Verre Oosten. Energie, transport en logistiek, maritieme communicatie, diamantverwerking, bosbeheer, farmaceutica en gezondheidszorg, toerisme en humanitaire gebieden zijn aangemerkt als prioritaire investeringsgebieden. De partijen zijn ook van plan de besprekingen voort te zetten over de implementatie van een kredietlijn van $ 1 miljard voor ontwikkelingsprojecten in het Russische Verre Oosten. Eerder kondigde Modi zijn voornemen aan om deze fondsen in 2019 te beleggen.

Het aanleggen van de zogenaamde energiebrug tussen de twee landen is een van de grootschalige samenwerkingsprojecten. Er is een "roadmap" voor de ontwikkeling van samenwerking op het gebied van koolwaterstoffen voor 2019-2024.

Het Indian Energy Center is al geopend in Moskou met de deelname van vijf olie- en gasstaatsbedrijven van India. Haar belangrijkste taak is het versterken van de banden met Russische bedrijven in de energiesector. Ook is een taskforce gas opgericht om onder meer te bepalen welke projecten het meest aantrekkelijk zijn voor investeringen in gasinfrastructuur en gasdistributiesystemen, alsmede in het gebruik van aardgas in transport en op het gebied van nieuwe brandstoffen, inclusief waterstof.

Zowel India als Rusland zijn geïnteresseerd in het uitbreiden van de samenwerking en het uitwisselen van praktijken op het gebied van waterkracht en thermische energie, op het gebied van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, in de waterstofeconomie en emissiearme ontwikkeling.

Natuurlijk is ook de participatie van investeerders in infrastructuurprojecten interessant. India zou bijvoorbeeld Russische specialisten willen betrekken in signalerings- en telematicasystemen, hogesnelheidsspoorprojecten, spoorwegelektrificatie, en dit alles rekening houdend met de principes van de Indiase programma's "Make in India" en "Self-sufficient India", die betrekking hebben op de lokalisatie van de productie. Ze is ook geïnteresseerd in de Russische ervaring met een elektronisch systeem voor tolheffing op snelwegen.

Veel ruimte voor gezamenlijk werk en investeringen suggereert de internationale transportcorridor "Noord - Zuid". RZD Logistics en de Container Corporation of India (CONCOR) hebben in 2020 een overeenkomst getekend over de gezamenlijke ontwikkeling van multimodale vrachtvervoersdiensten langs deze corridor.

Rusland - Investeringen groeien