Bbabo NET

Economie & Bedrijfskunde Nieuws

Saoedische economie groeit naar verwachting met 3% in 2023: Riyad Capital

RIYADH: De economische groei van Saoedi-Arabië zal naar verwachting versnellen tot 3 procent in 2023, ondersteund door een robuuste niet-oliesector, volgens een voorspelling van Riyad Capital.

Het rapport voorspelt dat de output van dit deel van de economie dit jaar met 5 procent zal stijgen.

De groei zal worden gedreven door een stevig fiscaal beleid gericht op het verhogen van de investeringsuitgaven, aldus het kapitaalmarktbedrijf.

De oliesector zal naar verwachting ook dit jaar zijn groeitraject van naar schatting 1,2 procent voortzetten, aldus het rapport.

In 2022 steeg het groeipercentage van het bruto binnenlands product van Saoedi-Arabië tot 8,7 procent – de hoogste stijging sinds 2011. De oliesector was een van de belangrijkste aanjagers en droeg voor minstens 4,8 procent bij aan deze groei.

Alleen al in het vierde kwartaal van 2022 groeide de economie van het Koninkrijk met 5,4 procent per jaar.

Riyad Capital baseerde zijn olieprognoses voor 2023 op de stabiele olieproductie van het Koninkrijk, met een gemiddelde van 10,7 miljoen vaten per dag, na het bereiken van 10,6 miljoen vaten per dag in 2022.

Wat de olieprijzen betreft, voorspelde het rapport een wat zwakkere prestatie in de eerste helft van 2023 dankzij de huidige neergang in de wereldeconomie.

Desalniettemin zal in de tweede helft van het jaar een aanzienlijk herstel volgen in de verwachting dat ruwe Brent-olie 2023 zal eindigen op een niveau boven de $100 per vat, met een jaargemiddelde van $92.

Aangezien de olieprijzen blijven stijgen, zullen de financiële inkomsten van de Saoedische begroting in 2023 sterk blijven, waardoor de financiële uitgaven kunnen worden gericht op economische groei.

Riyad Capital voegde eraan toe dat inkomsten uit olie-export een groot overschot op de lopende rekening mogelijk zullen maken, zij het een daling van 15,8 procent van het bbp in 2022 tot 13,2 procent in 2023.

De inflatie zal dit jaar naar verwachting geleidelijk dalen tot 3,1 procent, tegen 3,4 procent in januari 2023.

Het rapport voorspelde dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente in de eerste helft van 2023 zal verhogen tot 5,25 procent en de rente in de tweede helft zal stabiliseren.

Het rapport wees er ook op dat de Saoedische Centrale Bank uiteraard het patroon van de Fed zal volgen in haar rentebeleid.

Saoedische economie groeit naar verwachting met 3% in 2023: Riyad Capital