Bbabo NET

Economie & Bedrijfskunde Nieuws

De Keniaanse economie wordt geconfronteerd met risico's op het gebied van klimaatverandering: Wereldbank

Nairobi – De gevolgen van de klimaatverandering zouden tegen 2050 de economische productie van Kenia tot wel zeven procent kunnen verminderen vergeleken met de basisvoorspellingen, tenzij het land zich aanpast, waarschuwde de Wereldbank vrijdag.

De Oost-Afrikaanse economische grootmacht is uiterst kwetsbaar voor klimaatrampen en heeft onlangs te kampen gehad met een straffende jarenlange droogte, gevolgd door overstromingen als gevolg van het weerfenomeen El Nino.

“Zonder aanpassingsmaatregelen zou de impact van de klimaatverandering niet alleen de armen onevenredig zwaar kunnen treffen, maar ook resulteren in reële bbp-verliezen van wel zeven procent ten opzichte van het basisscenario in 2050”, aldus de Wereldbank.

Hoewel Afrikaanse landen tot de laagste bijdragen aan de uitstoot ter wereld behoren, zijn ze acuut kwetsbaar voor de groeiende gevolgen van de klimaatverandering, omdat extreme weersomstandigheden zich steeds vaker en in intensiteit voordoen.

De Wereldbank zei dat het aantal armen in Kenia tegen 2050 met 1,1 miljoen zou kunnen toenemen als er “geen actie wordt ondernomen tegen de klimaatverandering”.

“Bovendien zullen de sterfgevallen en ziektes als gevolg van malaria en door water overgebrachte ziekten naar verwachting tegen 2050 met respectievelijk 56 procent en 10 procent toenemen”, aldus de in Washington gevestigde kredietverstrekker.

Volgens de regering zal het land met 53 miljoen inwoners in 2030 62 miljard dollar nodig hebben om zijn economie aan te passen aan de klimaatuitdagingen.

“Financiering om de veerkracht van Kenia tegen klimaatverandering te vergroten zal zowel binnenlandse middelen vereisen als uitbreiding van klimaatcompatibele particuliere investeringen in bestaande gebieden, zoals veevoer en toerisme, en opkomende sectoren, zoals e-mobiliteit en groene energie”, aldus de Wereldbank.

Maar de Keniaanse regering heeft beperkte manoeuvreerruimte, omdat haar schatkist is uitgeput omdat zij worstelt met het in bedwang houden van de torenhoge inflatie en een kelderende munt die de kosten voor de aflossing van schulden enorm heeft doen stijgen.

Volgens cijfers van het ministerie van Financiën bedroeg de staatsschuld van het land eind juni ruim 10,1 biljoen shilling, wat overeenkomt met ongeveer tweederde van het bbp.

Kenia moet volgend jaar ook nog eens 2 miljard dollar aan euro-obligaties terugbetalen.

De landbouwsector, die de grootste bijdrage levert aan de Keniaanse economie en in 2022 ongeveer 21 procent van het bbp vertegenwoordigt, staat al onder druk door droogte en stortregens.

De Keniaanse economie wordt geconfronteerd met risico's op het gebied van klimaatverandering: Wereldbank