Bbabo NET

Economie & Bedrijfskunde Nieuws

Türkiye geeft Eswatini de hand

Türkiye heeft het Eswatini-verdrag op de agenda gezet als onderdeel van zijn strategie om economische betrekkingen met Afrikaanse landen te ontwikkelen, die in 2003 werd geïmplementeerd.

Het akkoord, dat de fase van de parlementaire commissie heeft doorstaan, zal in de Algemene Vergadering worden besproken. Koning Mswati III van Eswatini, die het land al 38 jaar regeert, heeft het verdrag rechtstreeks in werking gesteld in overeenstemming met zijn nationale wetgeving, zonder te wachten op de ratificatie van Türkiye. De overeenkomst zal afdwingbaar worden met goedkeuring van de Turkse Grote Nationale Vergadering.

Het huidige handelsvolume tussen de twee landen bedraagt 1,5 miljoen dollar, wat nauwelijks de prijs is van een luxe appartement in Istanbul. De nieuwe overeenkomst bepaalt de steun van Türkiye op het gebied van wetenschap en technologie, de ontwikkeling van landbouw en veeteelt en het vergroten van de handel door middel van samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, energie, minerale hulpbronnen en visserij. Daartoe zal op ministerieel niveau een gezamenlijke economische commissie Türkiye-Eswatini worden opgericht.

Turkse zakenlieden zullen ook de kans krijgen om toegang te krijgen tot de Afrikaanse markt via regionale organisaties waarvan Eswatini lid is.

Ondernemers uit Eswatini zijn lid van regionale economische organisaties zoals de Southern African Customs Union (SACU), de Southern African Development Community (SADC) en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika (COMESA).

Zodra de overeenkomst is goedgekeurd, zal Eswatini ook een handelskantoor openen in Türkiye. "Het is de bedoeling om in de komende periode een ambassade te openen in Eswatini, een van de kleinste landen in Afrika", vertelden functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de parlementaire commissie.

De meeste mensen in Eswatini, een van de armste landen ter wereld, leven van minder dan 1 euro per dag. Toch komt koning Mswati III van Eswatini, een van de vijftien rijkste staatshoofden ter wereld, af en toe in de internationale pers vanwege zijn overdadige uitgaven, flamboyante levensstijl en polygame gezinsstructuur.

Türkiye geeft Eswatini de hand