Nieuws

Jokowi verwelkomt een aantal overeenkomsten met Singapore

Jakarta, - President Joko Widodo (Jokowi) verwelkomde het bereiken van een aantal overeenkomsten op het gebied van politiek, recht en veiligheid tussen Indonesië en Singapore. De overeenkomst omvatte de uitwisseling van documenten tussen de coördinerend minister voor Maritieme Zaken en Investeringen van de Republiek Indonesië met de Senior Minister en coördinerend minister voor Nationale Veiligheid van de Republiek Singapore over de uitbreiding van het Indonesië-Singapore discussiekader.

Ondanks stijgende inflatie handhaaft ECB monetair beleid

Daarnaast hebben de twee landen ook een overeenkomst getekend met betrekking tot de uitleveringsovereenkomst, de Flight Information Region (FIR) overeenkomst en de gezamenlijke verklaring van de ministers van Defensie van de twee landen met betrekking tot de toezegging om de defensiesamenwerkingsovereenkomst te handhaven.

"Voor de uitleveringsovereenkomst wordt in deze nieuwe overeenkomst de terugwerkende kracht verlengd van de oorspronkelijke 15 jaar tot 18 jaar in overeenstemming met artikel 78 van het Wetboek van Strafrecht", zei Jokowi tijdens een persverklaring met de Singaporese premier op de Salon en Bibliotheekkamer, The Sanchaya Resort Bintan, Bintan Regency, Riau-eilanden, dinsdag (25/1/2022).

Met de ondertekening van de FIR-overeenkomst zal het toepassingsgebied van de Jakarta FIR het hele territoriale luchtruim van Indonesië bestrijken, met name in de wateren rond de Riau-eilanden en de Natuna-eilanden. "In de toekomst wordt gehoopt dat de samenwerking op het gebied van wetshandhaving, luchtvaartveiligheid en defensie en beveiliging van de twee landen kan worden versterkt op basis van het principe van wederzijds voordeel", aldus Jokowi.

Daarnaast hebben de twee landen ook overeenstemming bereikt over samenwerking op het gebied van onderwijs en human resource development (HR). Volgens Jokowi is samenwerking op het gebied van human resources sinds enkele jaren het engagement van de twee landen.

"Voor 2022 zullen er HR-trainingen zijn tussen Singapore en de provinciale overheid van de Riau-eilanden om de capaciteit op het gebied van voedselindustrie 4.0 en toeleveringsketens te versterken. Zo'n samenwerking kan in verschillende regio's verder worden ontwikkeld", aldus Jokowi.

Op grotere schaal verwelkomt Jokowi het plan om het MoU on Human Capital Partnership Arrangement te ondertekenen. Dit MoU zal de onderzoekssamenwerking, institutionele versterking en studentenuitwisseling versterken om het concept van de Merdeka Campus in Indonesië te versterken.

Jokowi verwelkomt een aantal overeenkomsten met Singapore