Bbabo NET

Nieuws

VN-rapport om agenda voor klimaatverandering vast te stellen

De laatste twee weken durende sessie van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering wordt aanstaande vrijdag afgesloten. Onder auspiciën van de VN bereidt het waarschijnlijk het grootste agendabepalende klimaatwetenschappelijke rapport van het jaar voor.

Het IPCC, een verzameling van honderden van 's werelds beste wetenschappers, brengt elke vijf tot zeven jaar drie enorme rapporten uit over klimaatverandering. De laatste, die aan het einde van de maand zal worden gepubliceerd, zal een ongecontroleerde update zijn over hoe klimaatverandering nu al invloed heeft op mens en planeet, wat te verwachten in de toekomst, en de risico's en voordelen van aanpassing aan een warmere wereld.

De IPCC-bijeenkomst is niet de enige die de afgelopen dagen rode lichten markeert in verband met de klimaatcrisis. De veiligheidstop in München, die op vrijdag begon en tot zondag duurt, heeft onderzoek vrijgegeven waaruit blijkt dat klimaatverandering door een meerderheid van de mensen in enkele van 's werelds topeconomieën als een grotere bedreiging dan oorlog wordt beschouwd. De peiling somt bezorgdheid op over de opwarming van de aarde, de vernietiging van habitats en extreem weer als de top drie van risico's genoemd door 12.000 ondervraagde mensen wereldwijd.

Voeg daarbij de recente bijeenkomst in Indonesië van de ministers van Financiën van de G20, waarin de voorzitter van de sessie, Sri Mulyani Indrawati, verklaarde dat de opwarming van de aarde een aanzienlijk grotere bedreiging vormt dan de pandemie. Ze voegde eraan toe dat de G20-leden de kwestie proactief moeten aanpakken, wat een belangrijk thema is van het Indonesische voorzitterschap van de groep van grote wereldmachten dit jaar.

Terwijl de volledige details van het IPCC-rapport nog worden afgerond, maakt de organisatie al duidelijk dat de inzet in de strijd tegen de opwarming van de aarde groter is dan ooit. Het uitsterven van soorten, ineenstorting van ecosystemen, door muggen overgedragen ziekten, dodelijke hitte, watertekorten en verminderde oogstopbrengsten zijn nu al meetbaar erger als gevolg van stijgende temperaturen.

Alleen al in het afgelopen jaar heeft de wereld een ongekende waterval van overstromingen, hittegolven en bosbranden gezien. Het gaat dus niet alleen om nog meer wetenschappelijke voorspellingen over de toekomst, het gaat om extreme gebeurtenissen en langzaam optredende rampen die mensen nu al meemaken, zoals de enorme overstromingen in Duitsland vorig jaar waarbij tientallen mensen omkwamen en miljarden mensen dollar schade.

Het rapport onderstreept de dringende noodzaak van aanpassing en voorbereiding op verwoestende gevolgen die niet langer kunnen worden vermeden. In sommige gevallen betekent dit dat aanpassing aan extreem warme dagen, plotselinge overstromingen en stormvloeden een kwestie van leven en dood is geworden.

Het op handen zijnde door de VN gesteunde klimaatveranderingsrapport zal een cruciaal effect hebben op de internationale agenda.

Andrew Hammond

Gezien deze omstandigheden kan het gevoel van pessimisme de komende maanden toenemen over de toekomst van de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden. Maar hoewel de omvang van de uitdaging enorm blijft, bood het Glasgow-pact van vorig jaar op COP26 hoop dat een kritische massa van landen hun emissiereducties kunnen opvoeren om te proberen de doelstellingen te halen die in 2015 in Parijs zijn overeengekomen.

In plaats van Parijs of Glasgow als het einde van het proces te zien, moeten we ons er echter van bewust zijn dat ze slechts het begin zijn van een veel langere reis die regeringen en wetgevers nu moeten maken in de jaren 2020, met nog meer ambitie vereist.

De routekaart om vooruit te komen is al duidelijk. Ten eerste zal de uitvoering van de deal van Parijs het meest effectief zijn door de invoering van nationale wetten, waar dit politiek haalbaar is. De 'toezeggingen' van het land die in 2015 en 2021 naar voren zijn gebracht, zullen het meest geloofwaardig en duurzaam zijn na de volgende reeks nationale verkiezingen, als ze waar mogelijk worden ondersteund door nationale wetgeving.

Wetgeving is, in tegenstelling tot regelgeving, moeilijk terug te draaien. Dit is met name het geval wanneer het, zoals in veel landen, wordt ondersteund door goed geïnformeerde wetgevers uit het hele politieke spectrum die een geloofwaardige reeks beleidslijnen en maatregelen kunnen invoeren om een ​​effectieve uitvoering te garanderen, en regeringen om rekening te houden, zodat Parijs levert.

Hoewel de toezeggingen die tot dusver zijn gedaan misschien nog niet genoeg zijn, heeft het verdrag, van cruciaal belang, de binnenlandse wettelijke kaders tot stand gebracht die essentiële bouwstenen zijn voor het meten, rapporteren, verifiëren en beheren van de uitstoot van broeikasgassen. In het bijzonder zijn landen op grond van de overeenkomst verplicht om open en duidelijk te rapporteren over emissies en hun voortgang bij het bereiken van de doelen die zijn vastgelegd in de nationale klimaatplannen die ze bij de VN hebben ingediend. Staten moeten deze ook regelmatig bijwerken om te benadrukken welke maatregelen worden genomen om de doelstellingen te verwezenlijken.

In de toekomst moet de ambitie zijn dat deze kaders in nog meer landen worden overgenomen en geleidelijk worden opgeschaald. Er zijn duidelijke tekenen dat dit al gebeurt in tal van staten, van Azië-Pacific tot Amerika, terwijl landen proberen hun reactie op de opwarming van de aarde te verharden.In de toekomst onderstreept dit alles waarom wetgevers, en niet alleen regeringen, centraal moeten staan in internationale onderhandelingen en beleidsprocessen over klimaatverandering, samen met andere duurzaamheidskwesties, waaronder de ontwikkelingsdoelen voor 2030.

Na Glasgow kunnen wetgevers nu helpen bij het co-creëren en implementeren van wat een basis zou kunnen zijn voor wereldwijde duurzame ontwikkeling voor miljarden mensen over de hele wereld, te beginnen met de implementatie van de akkoorden van Parijs.

Disclaimer: standpunten van de schrijvers in deze sectie zijn van henzelf en weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van bbabo.net

VN-rapport om agenda voor klimaatverandering vast te stellen