Bbabo NET

Nieuws

Likud en religieuze partijen zijn het erover eens: de wet op terugkeer zal worden gewijzigd

Israël: Ondanks geruststellende beweringen dat religieuze partijen afstand hebben gedaan van eisen om de Wet op Terugkeer te wijzigen, is er een clausule die voorziet in de afschaffing van het recht op repatriëring voor de kleinkinderen van Joden in alle overeenkomsten die door de Likud met coalitiepartners zijn ondertekend. Dat werd vrijdag 23 december bekend bij Ynet.

In het bijzonder geeft de publicatie aan dat de intentie om de Wet van Terugkeer te wijzigen als een aparte clausule wordt uiteengezet in overeenkomsten met Yaadut ha-Torah, Otsma Yehudit, Religieus Zionisme. De Shas-partij staat niet in deze rij, maar haar vertegenwoordigers, waaronder de Sefardische opperrabbijn Yitzhak Yosef, hebben herhaaldelijk opgeroepen tot aanscherping van deze normatieve wet.

Al die tijd heeft de leiding van Likud geprobeerd afstand te nemen van de eisen voor wetswijziging, door duidelijk te maken dat het initiatief van coalitiepartners komt. Zo meldde het radiostation "KAN Reshet-bet" op 30 november, onder verwijzing naar bronnen in Likud, dat de partij zich verzette tegen de afschaffing van het recht op repatriëring voor de kleinkinderen van Joden. In dit verband werd aangegeven dat de overeenkomstige kennisgevingen zijn verzonden naar de partijen Shas, Yaadut ha-Torah, Religieus Zionisme en Otzma Yehudit.

Benjamin Netanyahu sprak zich ook uit over deze kwestie en zei dat hij "niet gelooft in de mogelijkheid om de wet te veranderen". Niettemin werd in de regeerakkoorden een clausule opgenomen die in dergelijke acties voorziet.

Zo is in een regeerakkoord met de partij Yaadut HaTorah, waarvan de tekst in het bezit is gekomen van Ynet, afgesproken dat de Wet op de Terugkeer gewijzigd moet worden voor de vaststelling van de begroting voor 2023. De wijzigingen zullen gericht zijn op "het verminderen van de komst van niet-joden naar Israël en het voorkomen van misbruik van bestaande bepalingen inzake immigratiebeleid".

►Een blikvanger review?

Op 19 december meldde de News Service van de zender 11KAN TV, gevolgd door andere mediakanalen, dat religieuze partijen de eis om het recht van Joodse kleinkinderen op repatriëring af te schaffen (onder de Wet op Terugkeer) introkken, naar voren gebracht als voorwaarde voor de oprichting van een regerende coalitie. In dit verband werd uitgelegd dat het de vertegenwoordigers van de Likud waren die erin slaagden de orthodoxe partners ervan te overtuigen niet te haasten en de kwestie dieper uit te werken door een speciale commissie in te stellen.

"Dus in de tekst van de regeerakkoorden zal er geen ondubbelzinnige eis zijn om de wet op de terugkeer te wijzigen, noch de verplichtingen van Likud om hervormingen te bevorderen", aldus de publicatie van de zender.

De tv-zender herinnerde er ook aan dat Benjamin Netanyahu eerder bezwaar had gemaakt tegen wetswijzigingen, uit angst dat de clausule over kleinkinderen verontwaardiging zou veroorzaken in de Joodse diaspora.

De orthodoxe partijen legden uit dat ze besloten niet aan te dringen op deze eis, maar zich te concentreren op andere, en vooral op de hervorming van de dienstplicht. Daarom moesten ze, zoals gezegd, een compromis sluiten over de kwestie van de kleinkinderen van de joden.

"De oprichting van de commissie kan er indirect op wijzen dat besloten is om dit onderwerp helemaal van de agenda te halen: we hebben het over de favoriete tactiek van Benjamin Netanyahu, die hij in het verleden vaak gebruikte", legden politieke waarnemers uit.

Een week eerder waren er berichten in de media over een compromis dat in voorbereiding was, waarbij de kleinkinderen van joden geen staatsburgerschap zouden krijgen, maar een verblijfsvergunning (status van permanent ingezetene, toshav kewa). Uiteindelijk besloot Likud zich ook tegen deze formulering te verzetten, wat aan de coalitiepartners werd gemeld.

Voorstel in Likud: om de kleinkinderen van Joden in Israël toe te laten, maar ze niet als burgers te beschouwen

Er moet aan worden herinnerd dat de Knesset op 13 december een bijeenkomst van een noodforum organiseerde om repatriëring aan te moedigen en de contacten met het jodendom in de diaspora te versterken. In wezen ging de discussie tijdens de vergadering over pogingen om de clausule over kleinkinderen in de Wet op Terugkeer te schrappen.

Likud en religieuze partijen zijn het erover eens: de wet op terugkeer zal worden gewijzigd