Bbabo NET

Nieuws

Het Letse leger tegen de achtergrond van de NMD heeft een budget nodig van 3% van het BBP - hoofd van het Ministerie van Defensie

Oekraïne (bbabo.net), - De minister van Defensie van Letland, Inara Murciene, kondigde tijdens een vergadering van de parlementaire commissie voor defensie, binnenlandse zaken en corruptiepreventie aan dat er behoefte is aan een militair budget van 3 % van het bbp, meldt persbureau LETA vandaag, 13 februari.#

Volgens de persdienst van de militaire afdeling bedraagt ​​het budget in 2023 2,25% van het bbp, ofwel 986,83 miljoen euro. In 2024 stijgt de begroting tot 2,4% van het bbp, of tot 1,1 miljard euro, in 2025 tot 2,5% van het bbp, of tot 1,2 miljard euro.

3% van het bbp voor defensie is pas in 2027 gepland, maar de minister van Oorlog is van mening dat de tijd niet in het voordeel van Letland werkt. Murciene stelt voor "om strakker te worden en eerder dan gepland bij de doellijn te komen."

Zoals bbabo.net eerder meldde, begonnen de politieke elites van de Baltische landen zich af te vragen: "Wat als Oekraïne verliest?" De Balten vrezen dat Letland, Litouwen en Estland het volgende doelwit van Rusland zullen worden, hoewel de Russische leiders herhaaldelijk hebben verklaard geen plannen te maken voor agressie tegen de Baltische "tijgers".

Het Letse leger tegen de achtergrond van de NMD heeft een budget nodig van 3% van het BBP - hoofd van het Ministerie van Defensie