Bbabo NET

Nieuws

Hezbollah-agent wordt berecht in Israël

Israël: 24-jarige Syriër It Mahmad Alabdallah creëerde een observatiepost aan de Israëlische grens op de Golanhoogte in opdracht van de terroristische organisatie Hezbollah en volgde van daaruit de beweging van de IDF gedurende twee maanden, verzamelde inlichtingeninformatie en stuurde deze door aan klanten. Dat staat in de aanklacht die op 2 maart tegen hem is ingediend door het parket van het Noordelijk District.

De Syriër wordt beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie, spionage, infiltratie in Israël en terroristische activiteiten. Het onderzoek tegen hem duurde enkele weken.

Volgens de aanklacht woonde Alabdallah aan de Syrische kant van de Golan en werd hij eind 2019 door Hezbollah gerekruteerd om inlichtingen te verzamelen over IDF-activiteiten en -bewegingen aan de grens. Klanten vertelden hem te volgen, observaties vast te leggen, rapporten op te stellen en over te dragen aan Hezbollah. Een klant genaamd Abu Ali, vergezeld van gewapende bewakers, kwam twee keer per maand naar zijn huis, nam de rapporten op en betaalde het salaris.

Een maand na werving kreeg de verdachte een camera. Daarna moest hij hem bij elke ontmoeting met de klant een geheugenkaart met foto's geven, waarvoor hij een nieuwe ontving.

Op 27 januari 2023 werd de verdachte samen met een handlanger vastgehouden aan de grens met Israël.

De advocaat van Ala Atman, die de verdachte vertegenwoordigde namens de openbare belangenbehartiging, zei dat zijn cliënt "een gezagsgetrouwe persoon is die geen strafblad heeft en alle aanklachten tegen hem ontkent". Volgens de advocaat is er geen reden om zijn cliënt in hechtenis te houden.

Hezbollah-agent wordt berecht in Israël