Bbabo NET

Nieuws

Afghanistan zal worden besproken op het Global Security Forum in Qatar

Afghanistan (bbabo.net) - Afghanistan zal het onderwerp van discussie zijn op het Vijfde Global Security Forum, dat begon in Qatar. Het thema van het forum van dit jaar is "Changing the Global Order" met een speciale focus op wereldwijde conflicten en bedreigingen.

De sessie over Afghanistan vindt plaats op 15 maart en wordt bijgewoond door minimaal drie Afghaanse experts. Volgens het forum zal deze sessie ingaan op ontwikkelingen in Afghanistan en toekomstperspectieven, onder meer op het gebied van veiligheid, bestuur en mensenrechten.

Verdere besprekingen zullen zich toespitsen op de wereldwijde energiecrisis en benaderingen van een duurzame economie, de machtsstrijd als gevolg van het conflict in Oekraïne en de rol van de VN-Veiligheidsraad, de evolutie van het wereldwijde terrorisme en nieuwe dreigingen, extreemrechtse extremistische netwerken en hun financiering en het verband tussen desinformatie en terrorisme.

Afghanistan zal worden besproken op het Global Security Forum in Qatar