Bbabo NET

Nieuws

Cyprus probeert de humanitaire hulpstroom naar Gaza te helpen

“De Republiek Cyprus probeert, binnen haar mogelijkheden, ervoor te zorgen dat de humanitaire hulp aan Gaza ononderbroken blijft”, heeft president Christodoulides gezegd.

In zijn verklaringen aan journalisten, tijdens een inauguratie bij de Korakou-gemeenschap, toen hem werd gevraagd naar het initiatief van Cyprus met betrekking tot Gaza, voegde hij eraan toe: “Vandaag zal ik binnenkort een telefoongesprek voeren met de koning van Jordanië over dezelfde kwestie, en we zullen een buitengewoon bezoek aan Cyprus in verband met deze kwestie. Wij proberen, binnen onze mogelijkheden en rekening houdend met het feit dat wij de lidstaat van de Europese Unie zijn die aan de regio grenst, met uitstekende betrekkingen met alle buurstaten, ervoor te zorgen dat er ononderbroken humanitaire hulp in Gaza is. Het is belangrijk dat zowel de Franse president als de voorzitter van de Commissie ons initiatief hebben gesteund. We werken aan de details zodat het geïmplementeerd kan worden. Het lijkt erop dat de crisis, zoals we zien dat de feiten vorm krijgen, nog lang zal voortduren, dus moeten we op elk moment klaar staan, en zodra de omstandigheden het toelaten, om door te gaan met de implementatie van dit voorstel. Ik herhaal echter dat er voortdurend processen gaande zijn. De komende uren zult u zien dat er naast telefonische communicatie ook hier op Cyprus bijeenkomsten over deze kwestie zullen plaatsvinden en wij hopen, altijd binnen onze mogelijkheden, u te kunnen helpen.”

Op de vraag of er gesprekken zijn met Israël over de kwestie van het staakt-het-vuren, om humanitaire hulp te kunnen bieden, merkte hij op: “Israël, de premier zelf, is voorstander van ons initiatief. De details waar we aan werken hebben betrekking op de manier waarop de hulp zal worden getransporteerd, in het bijzonder hoe deze Gaza zal bereiken. U begrijpt dat we de details met betrekking tot het platform bespreken, omdat het maritieme gebied rond Gaza geen schepen toestaat te naderen. Op basis daarvan praten we met de Verenigde Naties, omdat de VN de hulp zullen ontvangen en niet Hamas, zodat deze de bevolking bereikt. We zijn dit allemaal aan het bespreken.”

Cyprus probeert de humanitaire hulpstroom naar Gaza te helpen