Bbabo NET

Nieuws

ADVIES: Planeet Aarde is ook een slachtoffer in tijden van oorlog

In 2001, tijdens de ambtstermijn van Kofi Annan als secretaris-generaal van de VN, werd 6 november door de Algemene Vergadering van de VN uitgeroepen tot de Internationale Dag voorkomen van de exploitatie van het milieu in oorlogen en gewapende conflicten. Nu deze belangrijke datum deze week opnieuw is verstreken, is het noodzakelijk om de impact te onderzoeken die oorlogen hebben op onze bedreigde planeet.

Oorlogen vernietigen de mensheid en brengen onvoorstelbare schade en pijn toe aan mensen, vooral kinderen en de meest kwetsbaren. Maar er zijn ook andere slachtoffers van gewapende conflicten, waaronder het milieu en andere vormen van leven op onze planeet.

Ten eerste zijn zware moderne militaire voertuigen, vooral die welke door de luchtmacht worden ingezet, voor hun functioneren afhankelijk van een grote hoeveelheid aardolie. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt naar verluidt beschouwd als de grootste verbruiker van dergelijke brandstof ter wereld.

Het gebruik van deze zware militaire voertuigen in oorlogen veroorzaakt een hoge uitstoot van kooldioxide, naast stikstofoxiden, zwaveldioxide, koolwaterstoffen en koolmonoxide. Sommige van de grootste legers ter wereld produceren zelfs meer koolstofdioxide dan hele landen – er wordt bijvoorbeeld gedacht dat het Amerikaanse leger meer uitstoot dan Denemarken of Portugal.

De uitstoot van kooldioxide is de belangrijkste drijvende kracht achter de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Het is belangrijk erop te wijzen dat de klimaatverandering geen grenzen kent en dat het militaristische beleid en de acties van een land niet alleen gevolgen kunnen hebben voor het land waartegen het oorlog voert, maar ook voor andere landen. Helaas ondervinden ontwikkelingslanden en gemeenschappen met lagere sociaal-economische klassen, ouderen, vrouwen en kinderen onevenredig vaak de gevolgen van verliezen en schade veroorzaakt door de opwarming van de aarde.

Ten tweede kunnen oorlogen watersystemen ontwrichten, waardoor niet alleen een aanzienlijke impact ontstaat op het milieu, maar ook op het welzijn van mensen en dieren in het wild. De olie uit zware militaire voertuigen, wapenresten en aanvallen op watervoorzieningen kunnen bijvoorbeeld leiden tot vervuiling van waterbronnen. Volgens een rapport van het Watson Institute van Brown University, dat de impact van de oorlogen in Irak, Afghanistan en andere door conflicten getroffen gebieden bestudeerde, “is de watervoorziening in de oorlogsgebieden vervuild door olie uit militaire voertuigen en verarmd uranium uit munitie. Samen met de achteruitgang van de natuurlijke hulpbronnen in deze landen en een radicale vernietiging van het bosareaal zijn ook de dieren- en vogelpopulaties negatief beïnvloed.”

Het opzettelijk verstoren of afsluiten van de watervoorziening wordt door sommige partijen ook als oorlogswapen gebruikt. Een ander instrument dat wordt gebruikt, is het aanvallen van de olie-infrastructuur van een land om opzettelijk de watervoorraden te vervuilen en angst op te wekken. De gevolgen hiervan cruciaal belang geworden nu de wereld nu steeds meer te maken krijgt met waterschaarste of -schaarste, waarbij de vraag in sommige gebieden vaak groter is dan het aanbod. Tegenwoordig heeft ongeveer één op de vier mensen wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater. Bovendien is het alarmerend dat de VN in 2016 schatte dat de helft van de wereldbevolking in 2025 in gebieden zou kunnen leven die te kampen hebben met waterschaarste. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de mens, maar ook voor het hele ecosysteem.

Ten derde spelen oorlogen vaak een sleutelrol bij de vernietiging van bossen. De enorme gevolgen van de verwoesting die de twee wereldoorlogen hebben gehad voor de bossen in Europa zijn bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar. Bomen en bossen spelen een cruciale rol bij het absorberen van koolstofdioxide, waardoor de hoeveelheid broeikasgassen die in de atmosfeer vrijkomt, wordt verminderd. Met andere woorden: de toename van de ontbossing heeft ernstige gevolgen voor mensen, het milieu en de planeet.

Ten vierde veroorzaken bommen en andere explosieve wapens een aanzienlijke hoeveelheid puin, wat leidt tot lucht-, land- en bodemvervuiling. De vernietiging van landbouwgronden verergert de voedselonzekerheid en vergroot de hongersnood. Deze vervuiling van het land, veroorzaakt door oorlog, leidt niet alleen tot bodemerosie, wat gevolgen heeft voor de mens en zijn voedselproductie, maar schaadt ook andere soorten en kan tot massale uitsterving leiden.

Volgens het Conflict and Environment Observatory omvatten de technieken van verschroeide aarde in oorlogen “de vernietiging van landbouwinfrastructuur zoals kanalen, putten en pompen en het verbranden van gewassen. Dergelijke tactieken bedreigen de voedselzekerheid en het levensonderhoud, waardoor de kwetsbaarheid van plattelandsgemeenschappen toeneemt.”

Gewapende conflicten vernietigen niet alleen de mensheid, maar veroorzaken ook aanzienlijke schade aan het milieu.

pTen slotte kunnen oorlogen massale ontheemding van mensen veroorzaken en leiden tot de oprichting van grote vluchtelingenkampen. Er moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor het milieu van dergelijke ontwikkelingen, aangezien grote aantallen mensen proberen te vluchten naar buurlanden die vaak niet over de noodzakelijke middelen beschikken om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals water, voedsel en sanitaire voorzieningen.Kortom: gewapende conflicten vernietigen niet alleen de mensheid, maar veroorzaken ook aanzienlijke schade aan het milieu. De milieuschade veroorzaakt door oorlogen omvat de vervuiling van water, bodem en lucht, de schade aan dieren in het wild en de biodiversiteit, en het vrijkomen van broeikasgassen in de atmosfeer. Ze hebben ook een negatieve invloed op de ecosystemen van de wereld door de hulpbronnen uit te putten en een stijging van het tempo van de ontbossing te veroorzaken, samen met de achteruitgang van landbouw- en natuurlijke landschappen. Het is van cruciaal belang voor ons om onze plicht en inzet als het gaat om de bescherming van onze planeet te herbevestigen en te herbevestigen.

i

Disclaimer: de standpunten van de schrijvers in deze sectie zijn hun eigen standpunten en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Bbabo.Net

ADVIES: Planeet Aarde is ook een slachtoffer in tijden van oorlog