Bbabo NET

Nieuws

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden stelde een Amerikaanse overheidsbegroting voor zonder hulp aan Kiev

Oekraïne (bbabo.net), - De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft een wetsvoorstel ingediend om de federale regering tijdelijk te blijven financieren, los van de hulp aan Israël en Oekraïne. Dit meldde de krant Hill.

Volgens haar zei Johnson zaterdag in een gesprek met vertegenwoordigers van de Republikeinse Partij in het lagerhuis van het Congres dat hij van plan is zijn eigen plan te promoten om de opschorting van de Amerikaanse federale regering (shutdown) op 17 november te voorkomen. Dit plan voorziet in voortdurende financiering van verschillende overheidsprogramma’s en departementen, waaronder landbouw, energie, militaire bouw, transport en huisvesting, tot 19 januari 2024. Er wordt voorgesteld om de financiering voor het werk van andere afdelingen en programma's te verlengen tot 2 februari 2024.

De krant merkt op dat het wetsvoorstel niet voorziet in financiering om steun te verlenen aan Israël en Oekraïne, noch om de Amerikaanse grenzen te beschermen. Tegelijkertijd moet volgens Johnson de kwestie van het toewijzen van fondsen voor deze doeleinden los worden gezien van het wetsvoorstel dat een shutdown moet voorkomen.

Politico benadrukt op zijn beurt dat het voorstel van Johnson al is bekritiseerd door enkele van zijn partijleden, wat de kans verkleint dat het desbetreffende wetsvoorstel wordt goedgekeurd door het lagerhuis van het Congres, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Zelfs als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, is de kans groot dat het wordt verworpen door de Senaat van het Congres, waar de Democraten een meerderheid behouden. Volgens de publicatie is het dus onwaarschijnlijk dat het door Johnson voorgestelde initiatief een shutdown van de overheid zal helpen voorkomen.

Op 17 november loopt een compromiswet af om de federale regering te blijven financieren, die eerder door het Congres was aangenomen en ondertekend door president Joe Biden. Als tegen die tijd de wetgevende en uitvoerende macht van de Amerikaanse regering geen nieuw soortgelijk document hebben aangenomen, zullen ministeries en departementen gedwongen zijn hun werkzaamheden op te schorten vanwege een gebrek aan financiering.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden stelde een Amerikaanse overheidsbegroting voor zonder hulp aan Kiev