Bbabo NET

Nieuws

Op zeer zeldzame wijze ontslaat paus de conservatieve Amerikaanse bisschop

VATICAANSTAD - Paus Franciscus heeft bisschop Joseph E. Strickland van Tyler, Texas, een van zijn felste critici onder de Amerikaanse rooms-katholieke conservatieven, ontslagen, aldus een verklaring van het Vaticaan op zaterdag (11 november).

Het komt zeer zelden voor dat een bisschop regelrecht uit zijn functie wordt ontheven. Normaal gesproken wordt aan bisschoppen die problemen hebben met het Vaticaan gevraagd af te treden voordat zij een ontslag indienen, dat de paus accepteert.

Pausen ondernemen zulke stappen, die als drastisch worden beschouwd, wanneer een bisschop een verzoek om aftreden weigert. Strickland is 65, tien jaar lager dan de gebruikelijke pensioengerechtigde leeftijd voor bisschoppen. Strickland had eerder dit jaar gezegd dat hij zou weigeren af te treden als hem daarom werd gevraagd.

Strickland, een productieve gebruiker van sociale media die in 2012 door wijlen paus Benedictus tot lid van het bisdom werd benoemd, tweette eerder dit jaar dat hij het “programma van paus Franciscus dat de Deposit of Faith ondermijnt” verwierp.

Hij was bijzonder kritisch over de poging van de paus om de Kerk gastvrijer te maken voor de LGBT-gemeenschap en over de pogingen van Franciscus om leken meer verantwoordelijkheid in de Kerk te geven, en verzette zich tegen een recente synode.

Het ontslag volgde op een onderzoek van het Vaticaan eerder dit jaar naar het bestuur van het bisdom Tyler, dat volgens katholieke media een evaluatie omvatte van zijn omgang met financiële zaken.

Het werd gelijktijdig aangekondigd door het Vaticaan en de Amerikaanse Bisschoppenconferentie. Geen van beide verklaringen gaf een reden.

Er kwam geen onmiddellijke reactie van Strickland. Volgens een opname op de telefoon van het bisdom waren ze dit weekend gesloten.

Strickland was een van de meest uitgesproken vaandeldragers geworden van de ultraconservatieve vleugel van de Amerikaanse kerk en heeft een nationale aanhang tot ver buiten het kleine bisdom Tyler in het oosten van Texas.

Afgelopen augustus klaagde de paus over wat hij een ‘reactionaire’ katholieke kerk in de Verenigde Staten noemde, waar volgens hem in sommige gevallen de politieke ideologie het geloof had vervangen.

Op zeer zeldzame wijze ontslaat paus de conservatieve Amerikaanse bisschop