Bbabo NET

Nieuws

ADVIES - Top Saoedi-Afrika - De basis leggen voor een duurzaam partnerschap

Sinds onheuglijke tijden, zelfs lang vóór de oprichting van moderne natiestaten in Afrika en het Midden-Oosten, hebben deze twee regio's eeuwenoude interacties gehad als buren die gebonden waren door geschiedenis en geografie.

Het is bekend dat Afrika en de Arabische wereld via intermenselijke contacten vruchtbare uitwisselingen op het gebied van handel, cultuur en beschaving hebben onderhouden.

Met hun gedeelde ruimte en bevolking zijn Afrika en de Arabische wereld ook verbonden door een gemeenschappelijk lot en gedeeld belang, wat uiteraard vereist dat zij onderling samenwerken ten behoeve van hun volkeren.

Het was dan ook niet verrassend dat na het bereiken van de onafhankelijkheid door de meeste Afrikaanse landen in de jaren zestig prioriteit werd gegeven aan de betrekkingen met hun Arabische buren. Er moet aan worden herinnerd dat de strijd voor vrijheid in Afrika ook werd gesteund door Arabische landen.

Het koninkrijk Saoedi-Arabië, een belangrijke en strategische Arabische staat en een Afrikaans buurland, was een van de eerste landen waarmee de opkomende onafhankelijke Afrikaanse staten zich haastten om formele diplomatieke betrekkingen aan te gaan.

De Afrikaans-Saoedische samenwerking, die aanvankelijk op de Hadj gericht was, heeft de afgelopen zestig jaar een aanzienlijke diversificatie gekend, die een aantal wederzijds voordelige gebieden bestrijkt, zoals duurzame ontwikkeling, handel, investeringen, onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur, landbouw, mijnbouw en olie en gas.

Het is verheugend om te constateren dat vandaag de dag een groot aantal professionals uit verschillende Afrikaanse landen, waaronder enkele van de meest gewaardeerde voetballers, actief werken en in stilte bijdragen aan het opbouwen van banden en het versterken van de samenwerking op de verschillende terreinen van het menselijke streven.

Op multilateraal niveau delen Saoedi-Arabië, het Midden-Oosten en Afrika, als leden van het Mondiale Zuiden, een gemeenschappelijke visie voor een rechtvaardige internationale orde, terwijl ze er ook naar streven de Zuid-Zuid-samenwerking te bevorderen.

Ze coördineren hun standpunten en werken samen aan regionale en internationale kwesties van wederzijds belang en zorg. Het is ook bekend dat ze elkaar steunen op verschillende internationale fora.

Op het gebied van de economische samenwerking heeft Saoedi-Arabië, een prominente leider in de Arabische wereld, een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkelingsambities van Afrika.

Jarenlang heeft het Koninkrijk, via het Saudi Fund for Development, in veel Afrikaanse landen belangrijke en zichtbare interventies ondernomen op het gebied van sociaal-economische en infrastructuurontwikkeling.

Het is lovenswaardig bekend dat het fonds ontwikkelingsprojecten in meer dan 44 Afrikaanse landen heeft gefinancierd, waardoor het Koninkrijk heeft bijgedragen aan de concessionele financiering van ontwikkelingsprojecten in verschillende Afrikaanse landen.

Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat Saoedi-Arabië, dat in 1983 lid werd van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, samenwerkt met de bank bij de cofinanciering van initiatieven via het Saudi Fund for Development.

De bank heeft ook verschillende cofinancieringsprojecten goedgekeurd met instellingen die grotendeels worden ondersteund door Saoedi-Arabië, waaronder de Islamic Development Bank Group, waarvan het Koninkrijk de grootste aandeelhouder is, het OPEC Fonds voor Internationale Ontwikkeling en het Arabische Fonds voor Economische en Sociale Ontwikkeling.

Nu de transformerende Visie 2030 van het Koninkrijk in aantocht is, is het voor zowel Saoedi-Arabië als Afrika absoluut noodzakelijk geworden om te werken aan het ontsluiten van de enorme kansen in hun relatie die lange tijd onbenut zijn gebleven.

Terwijl het Koninkrijk alomvattende economische hervormingen nastreeft om te diversifiëren, weg van olie, ten gunste van een meer concurrerende en duurzame economische basis gebaseerd op productie, innovatie, ICT, handel, toerisme en investeringen, zal Afrika, als het continent van de toekomst, rijkelijk bedeeld met enorme menselijke hulpbronnen, en materiële hulpbronnen, is de voor de hand liggende keuze voor een dergelijk partnerschap.

Van het Koninkrijk, lid van de G20, dat ernaar streeft om in 2030 de 15e grootste economie te zijn en dicht bij Afrika ligt, mag worden verwacht dat het de Afrikaanse staten logischerwijs zal beschouwen als de juiste bestemming voor investeringen in Saoedi-Arabië en het Midden-Oosten.

Afrika, waar verreikende hervormingen en liberalisering van het investeringsklimaat plaatsvinden, zou op zijn beurt enthousiast zijn om de economische samenwerking met het Koninkrijk te versterken.

De Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie biedt een perfecte basis voor deze samenwerking. Dit is de reden waarom het initiatief om de Saoedisch-Afrikaanse Top in Riyadh bijeen te roepen, als een nieuw platform voor samenwerking, niet alleen welkom is, maar ook op het juiste moment komt. Het is een duidelijke demonstratie van het aanhoudende vertrouwen van het Koninkrijk in het continent en zijn enorme potentieel.

De twee partijen mogen niet worden beperkt in hun ontluikende samenwerking. De grenzen moeten worden uitgebreid tot alle gebieden, waaronder regelmatig bilateraal politiek overleg en coördinatie, klimaat, milieu, energie, transport, vrede en veiligheid, bestrijding van gewelddadig extremisme en terrorisme, gezondheidszorg, onderwijs, humanitaire zaken, voedselzekerheid en meer.Daarom hopen wij dat de komende historische fora de basis zullen leggen voor een nieuw tijdperk van duurzaam partnerschap tussen het Koninkrijk en Afrika, vooral met de inwerkingtreding van de Afrikaanse Continentale Vrijhandelszone, een enorme interne continentale markt gezegend met meer dan 876 miljoen getalenteerde en slimme jonge Afrikaanse mannen en vrouwen.

De eerste top tussen Saoedi-Afrika en Saoedi-Arabië zal geen gewone gebeurtenis zijn. Gezien de grote belangstelling die het heeft gegenereerd, zullen onze mensen aan beide kanten veel verwachten. Ik heb er vertrouwen in dat de historische bijeenkomst de gestelde doelstellingen zal verwezenlijken.

Disclaimer: de standpunten van de schrijvers in deze sectie zijn hun eigen standpunten en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Bbabo.Net

ADVIES - Top Saoedi-Afrika - De basis leggen voor een duurzaam partnerschap