Bbabo NET

Nieuws

ADVIES: Saoedi-Arabië loopt voorop als het gaat om de groeiende banden tussen Arabisch en Afrika

De stad Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zal deze week gastheer zijn van twee belangrijke topconferenties: de Arabisch-Afrikaanse top en de Saoedi-Afrikaanse top. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de samenwerking tussen Arabieren en Afrikanen te verbeteren en zullen naar verwachting resulteren in belangrijke beslissingen gebaseerd op wederzijdse steun en integratie.

De diepte van de menselijke betrekkingen en culturele banden tussen Afrika en het Arabisch Schiereiland wordt samengevat door het feit dat de helft van de Arabieren Afrikanen zijn en een derde van de Afrikanen Arabieren. Dit verband wordt ondersteund door geografie en geschiedenis, waarbij er aanwijzingen zijn dat het Arabische schiereiland deel uitmaakte van Afrika voordat geologische veranderingen hen scheidden.

Veel experts, waaronder de Arabisch-Afrikaanse denker Dr. Ali Al-Mazrouei, geloven dat Arabieren en Afrikanen op één continent leefden vóór de geologische scheiding die begon met de opkomst van de Rode Zee en in de 19e eeuw werd voltooid met de opgravingen van het Suezkanaal.

Al-Mazrouei heeft een wetenschappelijk model ontwikkeld met de naam ‘Afrabia’ om de historische en geografische relaties tussen het Arabische schiereiland en Afrika te illustreren. Dit model is gebaseerd op verschillende determinanten.

Eén daarvan is dat de meerderheid van de Arabieren momenteel in Afrika woont en dat de grootste Arabische landen zich op dit continent bevinden. Een andere is dat Afrika het belangrijkste continent is waar moslims de meerderheid vormen. Het is ook mogelijk dat de naam “Afrika” terug te voeren is op de Berbertaal, waarin het verwees naar wat nu bekend staat als Tunesië, wat betekent dat het continent zijn naam ontleende aan wat nu bekend staat als de Arabieren van Afrika.

De verspreiding van de Arabische taal in Afrika versterkt de verbinding tussen de twee regio's verder

Al-Mazrouei wees er ook op dat historisch bewijsmateriaal wijst op menselijke migraties en bewegingen tussen Afrika en het Arabische schiereiland. Er zijn aanwijzingen voor een Arabische aanwezigheid aan de Oost-Afrikaanse kust en de Hoorn van Afrika vóór de geboorte van de profeet Mohammed. Aan de andere kant had de eerste muezzin in de islam, Bilal ibn Rabah, Afrikaanse afkomst. Dit is het bewijs van een Afrikaanse aanwezigheid in Mekka en Medina vóór de islam, wat betekent dat Afrabia een fenomeen is dat voorafging aan de migratie van de Profeet.

De verspreiding van de Arabische taal in Afrika versterkt de verbinding tussen de twee regio’s verder. Originele en wijdverspreide talen in Afrika zijn onder meer het Swahili in het oosten van het continent en het Hausa in het westen, die beide werden beïnvloed door het Arabisch en de islam. Maar de taalkundige banden tussen Afrika en het Arabische schiereiland zijn ouder dan de islam. Iedereen weet dat het Arabisch een Semitische taal is, maar wat velen niet weten is dat het Amhaars, de dominante inheemse taal in Ethiopië, ook een Semitische taal is. Het is vermeldenswaard dat historici verdeeld zijn over de vraag of Semitische talen voor het eerst in Ethiopië verschenen voordat ze naar het Arabische schiereiland verhuisden, of omgekeerd.

Op basis van deze factoren concludeert Al-Mazrouei dat Afrika en het Arabische schiereiland onder de nieuwe wereldorde zullen samensmelten tot een verenigde eenheid van samenwerking en integratie, ondersteund door geschiedenis, geografie en cultuur. De twee topconferenties die deze maand door Saoedi-Arabië worden georganiseerd, hebben tot doel bij te dragen aan deze visie.

De Arabisch-Afrikaanse samenwerking heeft verschillende fasen doorlopen. Aanvankelijk, in de jaren zestig, werden de Arabisch-Afrikaanse betrekkingen gekenmerkt door samenwerking en solidariteit in de strijd tegen het kolonialisme en het streven naar onafhankelijkheid. Deze relaties zijn echter aanzienlijk verslechterd om verschillende redenen, waaronder politieke ontwikkelingen, buitenlandse invloed en een gebrek aan coördinatie en een uniforme politieke visie onder de Arabische landen over het belang van samenwerking met het Afrikaanse continent.

Dit gebrek aan communicatie en samenwerking komt duidelijk tot uiting in het beperkte aantal ontmoetingen dat gedurende een periode van 36 jaar tussen de twee partijen heeft plaatsgevonden. De eerste Arabisch-Afrikaanse top vond plaats in Egypte in 1977 en legde de nadruk op samenwerking op basis van de charters van de Arabische Liga en de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (nu de Afrikaanse Unie). Het steunde de strijd van het Palestijnse volk en daagde het apartheidsregime in Zuid-Afrika uit. Het publiceerde ook een actieprogramma voor Arabisch-Afrikaanse samenwerking. De tweede top, die in 2010 in Libië werd gehouden, had een symbolische en politieke betekenis, maar resulteerde niet in substantiële vooruitgang. De derde top vond plaats in Koeweit in november 2013.

Saoedi-Arabië onderhoudt sterke betrekkingen met alle Afrikaanse landen en een ongeëvenaarde acceptatie in alle islamitische landen

Saoedi-Arabië heeft een lange geschiedenis van samenwerking met Afrika, zoals blijkt uit de rondreizen van koning Faisal in de jaren zestig en zeventig, de ontwikkelingsinspanningen van het Saudi Fund for Development en de Islamic Development Bank, en de liefdadigheidssteun van de Saoedische hulporganisatie KSrelief .Het Koninkrijk biedt ook beurzen aan individuen uit verschillende landen, waaronder Afrika, waarmee het belang wordt benadrukt van culturele en educatieve uitwisseling, de centrale assen van Track II-diplomatie, bij het versterken van de betrekkingen tussen landen.

Bovendien speelt de Raad van Arabische en Afrikaanse Staten die grenzen aan de Rode Zee en de Golf van Aden – ongeveer twee jaar geleden opgericht onder leiding van Saoedi-Arabië en met lidmaatschap van Djibouti, Somalië, Soedan, Eritrea, Egypte, Jordanië en Jemen – een cruciale rol. in de Arabisch-Afrikaanse integratie en de inspanningen om de veiligheid, de politiek, de investeringsbelangen en het scheepvaartverkeer in de regio van de Rode Zee en de Golf van Aden te vergroten, wat van groot belang is voor de internationale handel.

Daarom kan Saoedi-Arabië om de volgende redenen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de Arabisch-Afrikaanse samenwerking.

Het Koninkrijk geniet een opmerkelijk mondiaal politiek en economisch gewicht en heeft het voortouw in de communicatie met de landen van het Afrikaanse continent, hetzij via de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, waartoe 27 Afrikaanse landen onder haar 57 leden behoren, hetzij via de ontwikkelingsprojecten van de Islamitische Ontwikkelingsorganisatie. Bank in Jeddah, het Saudi Fund for Development, het Saudi Development Centre en KSrelief, evenals onderwijsbeurzen.

Saoedi-Arabië heeft sterke en duurzame betrekkingen met alle Afrikaanse landen en een ongeëvenaarde gunst en acceptatie in alle islamitische landen, omdat het de thuisbasis is van de twee heilige moskeeën, die een speciale betekenis hebben voor moslims.

Het Koninkrijk heeft een enorm potentieel om pendeldiplomatie tussen landen uit te voeren, naast zijn eeuwenoude diplomatieke erfgoed en evenwichtig buitenlands beleid, waardoor het een invloedrijke leiderschapsrol kan spelen bij het versterken van de Arabisch-Afrikaanse samenwerking.

Saudi Vision 2030, geleid door kroonprins Mohammed bin Salman, is niet alleen een Saoedische visie, maar eerder een mondiale visie met zijn grote inhoud en doelstellingen. Het is mogelijk hiervan te profiteren in de zin van het bevorderen van de Arabisch-Afrikaanse samenwerking door middel van handel, investeringen en culturele uitwisselingen.

Ondertussen kan Djibouti een belangrijke rol spelen in de inspanningen om de Arabisch-Afrikaanse samenwerking te versterken. Het is de brug tussen Afrika en het Arabische schiereiland, met een unieke geografische ligging met uitzicht op de Bab Al-Mandab-straat, die van groot strategisch economisch en politiek belang is. Djibouti heeft ook de grootste vrijhandelszone van Afrika, die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de handels- en investeringsuitwisselingen van Saoedi-Arabië met het continent.

Tot slot wil ik mijn volledige vertrouwen uitspreken dat de Arabisch-Afrikaanse en Saoedi-Afrikaanse topconferenties succesvol zullen zijn, en zullen leiden tot belangrijke aanbevelingen en besluiten die de betrekkingen zullen verbeteren en een grotere integratie en samenwerking tussen de twee partijen zullen bevorderen, met name op het gebied van van economie en ontwikkeling, waar zowel de Arabische als de Afrikaanse volkeren baat bij hebben.

Disclaimer: de standpunten van de schrijvers in deze sectie zijn hun eigen standpunten en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Bbabo.Net

ADVIES: Saoedi-Arabië loopt voorop als het gaat om de groeiende banden tussen Arabisch en Afrika