Bbabo NET

Nieuws

Kinderen moeten worden beschermd tegen de ergste gevolgen van oorlog

Aangezien aanstaande maandag Universele Kinderdag is, ook wel Wereldkinderdag genoemd, is het belangrijk om de rechten van kinderen over de hele wereld opnieuw te laten gelden. De internationale gemeenschap moet het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen garanderen. We moeten ook erkennen dat investeren in onze toekomst investeringen in onze kinderen vereist.

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog richtte Eglantyne Jebb de organisatie Save the Children op. Ze stelde een duidelijk document op waarin ze de rechten van kinderen benadrukte en de plicht van de internationale gemeenschap om hen te beschermen en hun rechten te waarborgen en te prioriteren. Haar document werd in 1924 door de Volkenbond aangenomen.

Deze ontwikkeling was belangrijk omdat het werd beschouwd als het eerste document op het gebied van de mensenrechten dat door een intergouvernementele organisatie werd aangenomen. Later werd het de Verklaring van de Rechten van het Kind.

De Algemene Vergadering van de VN heeft vervolgens 20 november uitgeroepen tot Universele Kinderdag, dezelfde datum waarop zij in 1959 de Verklaring van de Rechten van het Kind heeft aangenomen. Drie decennia later heeft de VN een uitgebreide versie van het document aangenomen, die nu bekend staat als het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Het belang van dit verdrag is dat het een breed scala aan mensenrechten omvat, variërend van sociale, culturele, educatieve, politieke en burgerrechten tot economische rechten.

Kinderrechten omvatten toegang tot essentiële zaken zoals voedsel, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en schoon water

Dr. Majid Rafizadeh

Kinderrechten omvatten toegang tot essentiële zaken zoals voedsel, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en schoon water, evenals veiligheid tegen elke vorm van uitbuiting en bescherming tegen fysieke en emotionele schade.

Kinderen moeten ook hun mening kunnen uiten en met respect voor hun perspectieven en standpunten worden behandeld. Drie cruciale pijlers van het Verdrag inzake de rechten van het kind zijn de bescherming van kinderen tegen elke vorm van discriminatie, het stellen van prioriteit aan de belangen van het kind en het waarborgen van de rechten van kinderen op leven, ontwikkeling en overleven.

Niettemin lijkt de internationale gemeenschap, bijna een eeuw nadat Jebbs conceptdocument over kinderrechten werd aangenomen, er niet in te slagen kinderen volledig te beschermen, vooral in tijden van oorlog. Gaza is bijvoorbeeld tegenwoordig een ‘kerkhof voor kinderen’ aan het worden, aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

Kinderen zijn degenen die een groot deel van de gevolgen van de oorlog dragen. “Kinderen … zijn begonnen ernstige traumasymptomen te ontwikkelen, zoals stuiptrekkingen, bedplassen, angst, agressief gedrag, nervositeit en het niet verlaten van de zijde van hun ouders”, verklaarde Gaza-psychiater Fadel Abu Heen vorige maand.

Zelfs voordat de laatste ronde van geweld in Gaza uitbrak, bracht Human Rights Watch een rapport uit met de titel ‘Westelijke Jordaanoever: piek in Israëlische moorden op Palestijnse kinderen’. Het augustusrapport waarschuwde dat vorig jaar “het dodelijkste jaar was voor Palestijnse kinderen op de Westelijke Jordaanoever in vijftien jaar, en dat 2023 op koers ligt om het niveau van 2022 te evenaren of te overtreffen.”

De internationale gemeenschap lijkt er niet in te slagen kinderen volledig te beschermen, vooral in tijden van oorlog

Dr. Majid Rafizadeh

Een van de meest kritieke problemen is het onvermogen van de VN om een onmiddellijk staakt-het-vuren in te voeren om een einde te maken aan de meedogenloze bombardementen op Gaza door Israël. De implementatie van een staakt-het-vuren wordt gesteund door een meerderheid van de leden van de VN-Veiligheidsraad, maar de VS, de trouwste bondgenoot van Israël, heeft een resolutie geblokkeerd waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Bijna honderd VN-lidstaten hebben ook opgeroepen tot een staakt-het-vuren, maar de organisatie is verlamd en kan geen actie ondernemen. Het is fundamenteel ondemocratisch als één enkel lid de VN-Veiligheidsraad kan beletten op te roepen tot een staakt-het-vuren om kinderen te beschermen en de toegang van humanitaire hulp naar Gaza mogelijk te maken. Guterres heeft al zijn frustratie geuit over het onvermogen van de VN om op te treden.

Deze situatie onderstreept waarom het van cruciaal belang is dat de structuur van de VN wordt hervormd, zodat één lid de wil van de meerderheid niet terzijde kan schuiven. In plaats van een staakt-het-vuren heeft de VN-Veiligheidsraad woensdag een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot “dringende verlengde humanitaire pauzes” in Gaza en wordt gevraagd dat “alle partijen hun verplichtingen onder het internationaal recht nakomen, met betrekking tot de bescherming van burgers, vooral kinderen.” Dit was een stap in de goede richting, die werd geleid door de Malta’s ambassadeur bij de VN, Vanessa Frazier.

Ook kinderen in Soedan zijn het zwaarst getroffen doorlog die al zeven maanden aan de gang is.Miljoenen kinderen worden blootgesteld aan geweld, misbruik en uitbuiting, en meer dan duizend kinderen onder de vijf jaar zijn omgekomen in negen kampen in het land. Een andere tragedie is dat er in Soedan sprake is van de rekrutering van kinderen als soldaten. “De rekrutering van kinderen door gewapende groepen voor elke vorm van uitbuiting – ook in gevechtsrollen – is een grove schending van de mensenrechten, een ernstig misdrijf en een schending van het internationaal humanitair recht”, zegt Siobhan Mullally, de speciale VN-rapporteur voor mensenhandel. personen, vooral vrouwen en kinderen.

Helaas passen sommige gewapende groepen tijdens conflicten en tijden van instabiliteit verschillende tactieken toe om buitenlandse kinderen te rekruteren. Ze jagen vaak op kinderen en gezinnen die kwetsbaar zijn. Sommigen worden ontvoerd en gedwongen, terwijl andere gezinnen financiële prikkels krijgen om hun kinderen op te geven om in conflicten te vechten. Bovendien komen veel van deze kinderen uit lagere sociaal-economische klassen en exploiteren de rekruteerders hun armoede.

Kort gezegd is het de plicht van de internationale gemeenschap om de veiligheid van kinderen, evenals hun sociale, economische, politieke en burgerrechten, bovenaan haar agenda te plaatsen. Als we in de toekomst willen investeren, moeten we beginnen met investeren in onze kinderen.

Disclaimer: de standpunten van de schrijvers in deze sectie zijn hun eigen standpunten en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Bbabo.Net

Kinderen moeten worden beschermd tegen de ergste gevolgen van oorlog