Bbabo NET

Nieuws

Duitsland kwam 3,25 miljard euro tekort om de werklozen te betalen

20 november (bbabo.net). De Duitse regering kwam 3,25 miljard euro tekort om het nieuwe systeem van uitkeringen voor werklozen, dat op 1 januari 2023 werd ingevoerd, te financieren en om hun huisvesting en verwarming te betalen. Dat meldt de Duitse krant Die Welt onder verwijzing naar de Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken Hubertus Heil.

Het ministerie verklaart het resulterende tekort door inflatie, de verslechtering van de economie en de toestroom van Oekraïense vluchtelingen, die bij besluit van de Duitse regering de status van Bürgergeld-ontvangers kregen, wat hogere betalingen en bredere rechten impliceert dan gewone vluchtelingen.

Het ministerie wilde geen commentaar geven op de vraag of extra uitgaven dit jaar de plannen voor 2024 zouden beïnvloeden. Verwacht wordt dat de uitkeringen voor burgers (ongeveer 5,5 miljoen volwassenen en kinderen) die een werkloosheidsuitkering ontvangen, met 61 euro per maand zullen stijgen. Het ministerie schat de extra kosten als gevolg van de verhoogde uitkeringen op circa 4,4 miljard euro. Hiervan is 1,1 miljard euro nog niet meegenomen in de ontwerpbegroting van het kabinet voor 2024.

De ontwerpbegroting voor volgend jaar moet eind november door de begrotingscommissie van de Bondsdag worden afgerond.

Duitsland kwam 3,25 miljard euro tekort om de werklozen te betalen