Bbabo NET

Nieuws

Honderden in het net nu de hoogste aanklagers van China het harde optreden tegen financiële misdrijven intensiveren

Honderden leden van de Chinese financiële sector werden vorig jaar beschuldigd van beroepsmisdaden zoals handel met voorkennis, onder hernieuwde inspanningen om het toezicht te verbeteren, aldus het hoogste openbaar ministerie.

In een artikel dat zondag op zijn website werd gepubliceerd, zei het Opperste Volksparket (SPP) dat in 2023 meer dan 340 mensen in de sector werden beschuldigd van corruptie of plichtsverzuim, een stijging op jaarbasis van bijna 35 procent.

Aanklagers werkten aan “het voorkomen en onschadelijk maken van economische en financiële risico’s”, aldus het artikel, daarbij verwijzend naar een vertegenwoordiger van het casemanagementbureau van de SPP.

Ze waren gericht tegen corruptie in de financiële sector en misdaden zoals plichtsverzuim en machtsmisbruik gepleegd door personeel van financiële toezichtafdelingen, aldus het rapport.

De rechtsstaat biedt “belangrijke garanties voor ontwikkeling en het beste ondernemingsklimaat”, zei de SPP, eraan toevoegend dat procuratoriale instanties in het hele land hadden gewerkt aan “het bieden van waarborgen voor de rechtsstaat om een opleving en groei op lange termijn van de economie van het land in stand te houden. ”.

Daarnaast werkten de aanklagers samen met het ministerie van Openbare Veiligheid om toezicht te houden op de behandeling van twaalf grote financiële fraudezaken en zestien grote zaken waarbij private equity-fondsen betrokken waren.

Meer dan 300 personen werden aangeklaagd voor misdaden die verband hielden met effecten, een stijging op jaarbasis van 9,2 procent, aldus het rapport.

De hoogste aanklagers van China beloven dat het harde optreden tegen financiële misdrijven op het punt staat te intensiveren

Financiële misdaden zullen dit jaar een hoge prioriteit blijven voor aanklagers, waarbij de SPP vorige maand beloofde het harde optreden tegen overtredingen als handel met voorkennis en marktmanipulatie uit te breiden.

De toezeggingen volgen op de oproep van president Xi Jinping aan de gerechtelijke en wetshandhavingsautoriteiten van het land om “grote veiligheidsrisico’s” te voorkomen en onschadelijk te maken.

Xi gaf de instructies tijdens een tweedaagse nationale conferentie in januari voor de zhengfa-departementen van het land – de politieke en juridische autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de binnenlandse veiligheid.

Het rapport komt ook terwijl het land zich voorbereidt op de afronding van de jaarlijkse parlementaire vergaderingen van een week, bekend als de “twee sessies”, op maandag.

SPP-chef Ying Yong vatte vrijdag de inspanningen van zijn bureau van het afgelopen jaar samen en zei tegen het Nationale Volkscongres, de hoogste wetgevende macht, dat de aanklagers “resoluut de financiële zekerheid handhaafden”.

Hij zei dat 27.000 personen zijn beschuldigd van financiële fraude en onregelmatigheden in het financieel beheer.

Daarvan werden 18.000 mensen beschuldigd van fondsenwervingsfraude en het illegaal aannemen van deposito's van het publiek.

Het werkrapport van Ying herhaalde ook beloften om financiële misdaden streng te bestraffen om de “hoogwaardige ontwikkeling van de financiële sector” het komende jaar te dienen.

Peking heeft het afgelopen jaar geprobeerd het toezicht op de financiële sector te versterken.

De Communistische Partij is nu de belangrijkste financiële toezichthouder van het land, na de oprichting van de Centrale Financiële Commissie afgelopen maart.

Eind oktober vertelde Xi op de centrale financiële werkconferentie, een beleidsbijeenkomst die twee keer per tien jaar plaatsvindt en wordt voorgezeten door de president, dat het voorkomen en oplossen van financiële risico’s een “eeuwig thema” moet zijn voor de Chinese regering.

De SPP heeft in december richtlijnen vrijgegeven waarin wordt opgesomd wat openbare aanklagers moeten doen om financiële misdrijven aan te pakken.

Honderden in het net nu de hoogste aanklagers van China het harde optreden tegen financiële misdrijven intensiveren