Bbabo NET

Nieuws

“Schending van de vrijheid van meningsuiting”: Russisch standpunt is beperkt in Armenië – expert

Kaukasus (bbabo.net), - “De Armeense autoriteiten beginnen de Russische uitzendingen te beperken, vanuit Russisch standpunt. Dit is niet alleen een schending van de vrijheid van meningsuiting, maar daarom ook van fundamentele democratische beginselen. Dit lokt tot op zekere hoogte nog steeds een conflict uit”, zei Sergei Panteleev, directeur van het Institute of Russian Abroad, tegen de Armeense publicatie VERELQ aan de zijlijn van de internationale rondetafelconferentie “Vorming van een nieuwe wereldorde en de impact ervan op de landen van de zuidelijke Kaukasus.” Zo gaf hij commentaar op het verbod op het uitzenden van programma's van Vladimir Solovjov in Armenië.

“Deze vraag houdt uiteraard verband met de algemene situatie die ik vandaag in Armenië zie, met een verandering in de presentatie van het probleem van de Russisch-Armeense betrekkingen in het algemeen. Ik zie hoe het informatieveld verandert in de richting van nogal harde beoordelingen van zowel de Russische politiek in het algemeen als de Russische militaire aanwezigheid. En het is natuurlijk heel triest dat dit allemaal gepaard gaat met nog grotere beperkingen op informatiegebied”, zei hij.

Volgens de deskundige zal de Russische reactie uiterst negatief zijn, wat voor nog meer misverstanden en wederzijdse claims zal zorgen.

“Dit is precies wat tegenstanders van het Russische beleid en de krachten die vandaag proberen Rusland uit de zuidelijke Kaukasus te verdrijven echt willen”, merkte Pantelejev op.

In zijn commentaar op het voornemen van de Armeense autoriteiten om de betrekkingen met de Russische Federatie op politiek gebied te heroverwegen, maar tegelijkertijd zeer gunstige betrekkingen op economisch gebied te onderhouden, noemde Sergei Panteleev het voorbeeld van Oekraïne.

“Weet je, Oekraïne heeft al heel lang de wens getoond om op twee stoelen te zitten. Het is onmogelijk om op twee stoelen te zitten omdat ze uit elkaar bewegen. In dit opzicht denk ik dat de illusie dat men politiek een anti-Russisch beleid kan voeren en tegelijkertijd actief kan blijven deelnemen aan de integratie van Euraziatische economische structuren op zijn minst naïef is. Bovendien gaan alle politieke veranderingen niet alleen gepaard met anti-Russische retoriek, maar worden ze ook geassocieerd met bepaalde illusies of intenties van integratie in de Euro-Atlantische structuren, waarmee Rusland momenteel in ernstig conflict verkeert. Dit suggereert dat het verlaten van de CSTO en het voortzetten van het anti-Russische beleid eenvoudigweg alle punten die ons binden, inclusief economisch, zal doen instorten. En dit zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de algehele economische toestand van Armenië, en dus ook op de politieke situatie”, aldus de Russische expert.

“Schending van de vrijheid van meningsuiting”: Russisch standpunt is beperkt in Armenië – expert