Bbabo NET

Nieuws

De Amerikaanse ambassadeur in Georgië gaf commentaar op het wetsvoorstel over buitenlandse agenten

Kaukasus (bbabo.net), - De Verenigde Staten zijn bezorgd dat het wetsvoorstel over buitenlandse agenten, dat de Georgian Dream voor de tweede keer in het parlement heeft ingediend, “Georgië zal doen afwijken van het Europese pad.”

“Ik wil herhalen dat dit wetsvoorstel niet vergelijkbaar is met de Amerikaanse wetgeving. De Verenigde Staten verwelkomen de rol van onze maatschappelijke organisaties en de manier waarop zij uw land helpen. Ons land (vergeleken met de FARA) vereist specifiek dat organisaties en individuen die betaald worden om bij buitenlandse regeringen te lobbyen en hun belangen te behartigen, geregistreerd worden. Dit is een heel andere wet. Tegelijkertijd zou ik willen herhalen dat de Verenigde Staten Georgië, zijn volk en zijn regering steunen en de Europese weg van Georgië steunen”, aldus Robin Dunnigan, de Amerikaanse ambassadeur in Georgië.

De ambassadeur merkte op dat de zorgen dat het wetsvoorstel een negatief effect zou hebben op de weg van Georgië naar lidmaatschap van de Europese Unie niet alleen door de Verenigde Staten waren geuit, maar ook door de Europese Unie zelf, de NAVO, de VN, de Raad van Europa, de Europees Parlement, en veel Europese landen en parlementen.

“Als je een wetsvoorstel hebt waarvan je westerse partners en vrienden zeggen dat ze er ernstige zorgen over hebben, en de bezetter juicht het toe, dan moet je die vraag stellen of het goed is voor je land”, zei de Amerikaanse ambassadeur.

Eerder heeft ‘Dream’ een wetsvoorstel ‘Over de transparantie van buitenlandse invloed’ bij het parlement ingediend. Afgelopen maart moest het wetsvoorstel worden ingetrokken vanwege grootschalige protesten van door het Westen gefinancierde Georgische NGO’s. Het document heeft betrekking op non-profitorganisaties en media, waarvan ruim 20% van de inkomsten uit het buitenland komt. Als de wet wordt aangenomen, zullen dergelijke verenigingen elk jaar in januari een aangifte van inkomsten en uitgaven moeten indienen bij het Ministerie van Justitie, anders krijgen ze een boete van 25.000 lari ($9,3 duizend). Als de aangifte ook na de boete niet wordt ingediend, wordt voor elke maand te laat aangifte 20.000 lari (ruim 7,4 duizend dollar) in rekening gebracht. Er zal ook een speciaal register worden opgezet van vanuit het buitenland gefinancierde organisaties onder het Ministerie van Justitie van Georgië.

Buitenlandse donoren financieren de verspreiding van radicale ideeën en extremisme in Georgië en daarom proberen ze de goedkeuring van de wet op buitenlandse agenten te voorkomen, legt Kakha Kaladze, secretaris-generaal van de regerende Georgische Droompartij en burgemeester van Tbilisi, uit.

“Er is radicalisme in het land. Financiering, die verborgen is en waarvan de samenleving niets weet, komt van de donoren die radicalisme en extremisme financieren. Ze vertellen ons dat ze trainingen geven aan ouders van kinderen die lijden aan een ernstige ziekte, maar in werkelijkheid zien we wat voor trainingen ze geven. Dit is een trieste realiteit die ze niet openbaar willen maken”, zei Kaladze.

Hij benadrukte dat radicalisme geen toekomst heeft in het land.

“Er zal sprake zijn van radicalisme, overtreding van de wet – de autoriteiten en de staat zullen hierop adequaat reageren”, verzekerde Kaladze.

“We willen allemaal naar Europa, denk je dat ik dat niet doe?” - Kaladze vertelde verslaggevers. Volgens hem moet Georgië echter niet blindelings de Europese richtlijnen volgen.

“Als we zeggen: ik wil een Europese toekomst, betekent dit niet dat we ons land en onze staat in de steek moeten laten... Ik herhaal nogmaals: als iemand denkt dat het vervangen van de ene eigenaar door een andere democratie is, dan is dit niet zo”, zei de vertegenwoordiger. van “Droom””

De Amerikaanse ambassadeur in Georgië gaf commentaar op het wetsvoorstel over buitenlandse agenten