Bbabo NET

Nieuws

Het Europees Parlement regelde gas en waterstof uit Rusland

Oekraïne (bbabo.net), - Het Parlement van de Europese Unie heeft een wetgevingsresolutie aangenomen over de interne markt voor gas en waterstof. Een deel betreft beperkingen op brandstofleveringen uit Rusland. Sommige bepalingen zijn al van kracht, maar ze willen deze in wetgeving verankeren. Deskundigen wijzen erop dat er nog steeds mazen in de wet bestaan, maar dat nationale overheden steeds meer controle krijgen over lokale nutsbedrijven.

Op 11 april heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aangenomen over de interne gas- en waterstofmarkt, die moet worden goedgekeurd door de EU-Raad.

“De nieuwe regelgeving zal een energiemarkt creëren die gebaseerd is op twee bronnen: groene elektriciteit en groen gas. Dit is een enorme stap in de richting van het verwezenlijken van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU en het vergroten van het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkten. We hebben EU-landen een legale optie geïntroduceerd om te stoppen met het importeren van gas uit Rusland in het geval van een bedreiging voor de energiezekerheid, waardoor ze een instrument krijgen om geleidelijk hun afhankelijkheid van een gevaarlijke monopolist te verminderen”, aldus Jerzy Buzek, een vooraanstaand lid van de Europese Commissie. Parlement over regelgeving en voormalig premier van Polen.

Het document introduceert twee beperkingen op de gasleveringen uit Rusland en Wit-Rusland.

Ze zijn al van kracht, maar nog niet vastgelegd in de wet. We hebben het bijvoorbeeld over de gezamenlijke gasaankopen door EU-landen, die vorig jaar zijn begonnen. De tekst van de resolutie spreekt van een verbod op de aankoop van Russisch gas en LNG via een gezamenlijk platform en geeft bijvoorbeeld alle entrypunten in de GTS van de EU-landen en Oekraïne aan waar Russisch gas direct doorheen kan stromen (22 punten uit Nord Stream in Duitsland naar Turkse Stream "In Bulgarije). De beperking geldt ook voor doorvoer via derde landen en via LNG-terminals. Het verbod geldt tot 1 januari 2026, met de mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging.

EU-landen passen deze norm al toe. Daarom kan de gevaarlijkste een andere zijn. Het Europees Parlement heeft EU-landen wettelijk toegestaan ​​beslissingen te nemen en nieuwe capaciteitsboekingen te beperken tot netwerkgebruikers voor het importeren van brandstof uit Rusland. Voor pijpleidingleveringen - op toegangspunten vanuit Rusland en Wit-Rusland. Voor LNG – bij LNG-ontvangstterminals in de Europese Unie.

Het idee van beperking is vrij duidelijk. EU-landen hebben herhaaldelijk verklaard dat het grootste deel van het pijpleiding- en vloeibaar gas uit Rusland wordt geleverd op basis van langetermijncontracten en dat bedrijven boetes zullen moeten betalen als ze geen brandstof meer ontvangen. Het besluit van de regering maakt het voor bedrijven mogelijk om contractueel overmacht aan te geven.

Tegelijkertijd zegt de resolutie dat de beperking tijdelijk moet zijn en niet in strijd moet zijn met verschillende voorwaarden. De eerste is de ononderbroken werking van de binnenlandse gasmarkt. De tweede is de grensoverschrijdende brandstoflevering aan andere EU-landen en de energiezekerheid van EU-landen. Oostenrijk, de huidige grootste importeur van Russisch pijpleidinggas uit Rusland, ontvangt bijvoorbeeld brandstof via Slowakije en kan de doorvoer niet weigeren als dit de Oostenrijkse energiezekerheid in gevaar brengt.

De resolutie biedt de Europese Commissie ook de mogelijkheid om de waterstofaanvoer uit Rusland en Wit-Rusland te blokkeren via een mechanisme om de marktontwikkeling te ondersteunen.

“Dergelijke voorstellen zijn gericht op het aanscherpen van de controle over de activiteiten van particuliere energiebedrijven, die onafhankelijk beslissingen nemen over de aankoop van energiebronnen. De aanwezigheid van regelgeving geeft nationale autoriteiten de mogelijkheid om druk op hen uit te oefenen, onder meer door kortingen te vragen op gasvoorraden die tegen hoge prijzen zijn aangekocht”, zegt Sergei Grishunin, directeur van de ratingdienst van de National Rating Agency (NRA).

Tegelijkertijd blijven er voldoende mazen in de wet bestaan ​​om de energiezekerheid van landen die uit Rusland kopen niet te schenden, merkt de deskundige op.

“Dat wil zeggen: dit is een soort zwaard van Damocles dat boven de hoofden van de Europese energiewerkers hangt”, zegt Sergei Grishunin.

Als sinds 2021, als gevolg van sancties en tegensancties, de leveringen aan pijpleidingen van Gazprom met bijna vijf keer zijn afgenomen, is de LNG-export naar EU-landen zelfs toegenomen. De totale import uit Rusland blijft op een vrij hoog niveau; het aandeel ervan in de totale aankopen bedraagt ​​15%.

Daarom zijn de beperkingen veeleer op de toekomst gericht en kunnen ze in de eerste plaats eenmalige transacties treffen – spottransacties. Dit is hoe bijvoorbeeld het Portovaya-complex met middelzware tonnage aan de Oostzee opereert. Sinds maart wordt het LNG aan Spanje geleverd.

De Europese Commissie heeft de wens uitgesproken om na 2026 volledig af te zien van Russisch gas, wanneer, zoals verwacht, grote LNG-productiecapaciteiten in Qatar, de Verenigde Staten en Afrikaanse landen in gebruik zullen worden genomen.

In maart namen de LNG-aanvoer vanuit Rusland naar de EU toe en Europese functionarissen uitten hun verontwaardiging over de situatie. Zo werd Rusland volgens Enagas in de eerste maand van de lente de belangrijkste leverancier van vloeibaar gas aan Spanje. En Frankrijk kocht in het eerste kwartaal recordvolumes Yamal LNG, meldt Politico. De meeste leveringen zijn gebaseerd op langlopende contracten.

In januari zei minister van Energie Teresa Rebera dat de EU in december landen toestond de leveringen te beperken, maar het besluit was niet bindend en er was geen wettelijke basis om Russisch LNG te verbieden.

Tegelijkertijd willen Spaanse bedrijven geen contracten verbreken, omdat Russisch LNG goedkoper is, zo melden Spaanse media.

Vice-directeur van de FNEB Alexey Grivach is van mening dat de resolutie mogelijk niet door de EU-Raad komt.

“Landen kunnen, onder het mom van sancties of zelfs informele aanbevelingen, hun bedrijven al verbieden van dit of dat soort activiteiten. Dit is dus eenvoudigweg een uiting van machteloze woede en een imitatie van onvriendelijke acties tegen Rusland”, zegt Alexey Grivach.

Het Europees Parlement regelde gas en waterstof uit Rusland