Bbabo NET

Wetenschap & Technologie Nieuws

Case studio heeft de ontwikkeling van de game-engine Case Engine bevroren

De ontwikkelaarsstudio van de game-engine Case Engine kondigde de opschorting van de ontwikkeling van het project aan. Op 1 maart 2024 sprak de Russische studio Case over de creatie van een eigen game-engine, Case Engine. De engine zou gratis zijn voor indie-ontwikkelaars, maar zonder toegang tot de broncode. Toegang tot de code werd beloofd aan organisaties en grote studio's die licenties kochten. Op 18 april gaf de studio de broncode van de engine vrij voor gratis toegang.

Officiële pagina van de VKontakte-engine

"Vrienden! Helaas zijn wij genoodzaakt de ontwikkeling van het project tijdelijk voor onbepaalde tijd op te schorten. Wij hopen dat dit niet lang zal duren. We verontschuldigen ons."

Op de vraag van de informatiedienst hoe lang het project bevroren is geweest en of er een kans is dat het weer wordt ontdooid, antwoordde de studiovertegenwoordiger dat de kans dat de motor ontdooit groot is. Terwijl het project is opgeschort, wil de studio veel dingen herzien: van de naam van de engine tot de functionaliteit ervan.

Volgens een vertegenwoordiger van Case zal de studio direct na het ontdooien verder werken aan de motor. Toen hem werd gevraagd naar de redenen voor het bevriezen van het project, antwoordde de vertegenwoordiger dat dit vertrouwelijke informatie is en dat de studio bezig is met de ontwikkeling van het neurale netwerk SirenaAI. Het neurale netwerk kan een assistent worden bij het werken met Case Engine, of dit neurale netwerk kan als aparte oplossing worden gebruikt.

Case studio heeft de ontwikkeling van de game-engine Case Engine bevroren