Samenleving Nieuws

De bouw van de drinkwaterzuiveringsinstallatie bij Shumen is aan de gang

Shumen, 14 februari (bbabo.net)

Stoltenberg: NAVO zal Kiev steunen, maar wij zijn geen partij in het conflict

De bouw van de drinkwaterzuiveringsinstallatie bij Shumen heeft vertraging opgelopen. Dat heeft de persdienst van de regionale administratie in Shumen bekendgemaakt. Vandaag heeft de regionale gouverneur Vladimir Yolov in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Vereniging voor Water en Riolering kennis gemaakt met de voortgang van de bouw van de faciliteit. Vladimir Yolov maakte samen met de beheerder van Vik-Shumen Janeta Panayotova, vertegenwoordigers van de gemeente Shumen, het bouwbedrijf en het bouwtoezicht een rondleiding over de bouwplaats. Ondanks de bekende vertraging zullen de bouw- en installatiewerkzaamheden aan de gebouwen naar verwachting binnen enkele maanden worden afgerond. Dan begint de installatie van de apparatuur, voor een deel is er ook een vertraging in de levering.

De bouw van de drinkwaterzuiveringsinstallatie maakt deel uit van het "Geïntegreerd project ter verbetering van de watersector op een apart gebied, bediend door Shumen Water Supply and Sewerage", gefinancierd in het kader van het Operationeel Programma "Milieu". De begunstigde is ViK-Shumen.

De bouw van de drinkwaterzuiveringsinstallatie bij Shumen is aan de gang