Samenleving Nieuws

Epilepsie blijft gestigmatiseerd, hun medicijnen zijn schaars, ouders en artsen klagen

14 februari (bbabo.net) - Epilepsie blijft tegenwoordig gestigmatiseerd en medicijnen tegen de ziekte zijn schaars, volgens ouders van kinderen met epilepsie en artsen die actief zijn in de behandeling van de aandoening, die werden geïnterviewd in verband met Internationale Epilepsiedag. Zeventien medicijnen tegen epilepsie zijn de afgelopen jaren van de Bulgaarse markt verdwenen, zegt Veska Sabeva, voorzitter van de Vereniging van Ouders van Kinderen met Epilepsie (APCE).

Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de vakbondsprogramma's van Wit-Rusland

De voorzitter van de Bulgaarse Epilepsievereniging (BES), Petya Dimova, zei dat er nog steeds grote problemen zijn met betrekking tot de toegankelijkheid van veel medicijnen. De behandeling van auto-immuun epilepsie wordt belemmerd door de afwezigheid ervan op de lijst van auto-immuunziekten, zeldzame aandoeningen of epilepsie. Patiënten die lijden aan auto-immuun epilepsie moeten betalen voor hun medicijnen, aangezien de kosten niet worden gedekt door de ziektekostenverzekering, zei Dimova.

Een op de drie epileptici lijdt aan ernstige vormen van de ziekte. De ongereguleerde handel in dergelijke medicijnen gaat door en in sommige gevallen zijn de medicijnen levensreddend, zei ze.

EP-lid Tsvetelina Penkova zei dat de uitdagingen niet alleen medisch zijn, maar ook sociaal. Internationale Epilepsiedag biedt een gelegenheid om het publiek bewust te maken en te zien hoe elk lid van de samenleving kan helpen, voegde Penkova eraan toe.

Ze merkte op dat een EU-toegankelijkheidscentrum, dat tegen 2030 moet worden gebouwd, het mogelijk zal maken om bewustmakingscampagnes op EU-niveau te houden en betere toegang zal bieden tot gebouwen, diensten en sociale activiteiten voor epileptici.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Peter Gribnev vroeg BES en APCE om hun voorstellen schriftelijk op te sturen.

Epilepsie blijft gestigmatiseerd, hun medicijnen zijn schaars, ouders en artsen klagen