Bbabo NET

Samenleving Nieuws

In Wit-Rusland is een zorgvuldige houding ten opzichte van historisch erfgoed vastgelegd op wetgevend niveau

26 november, Minsk. In Wit-Rusland is een zorgvuldige houding ten opzichte van historisch erfgoed vastgelegd op wetgevend niveau. Gennady Khodor, adviseur van het Departement voor de Bescherming van Historisch en Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Cultuur van Wit-Rusland, sprak hierover toen hij een rapport maakte over de samenwerking tussen Wit-Rusland en UNESCO-organisaties tijdens de plenaire sessie van het Russisch-Wit-Russische seminar van managers van UNESCO-werelderfgoed in Moskou, meldt de persdienst van het Ministerie van Cultuur.

"Wit-Rusland heeft er altijd naar gestreefd trouw te blijven aan de principes van UNESCO op het gebied van erfgoedbescherming, in ons land is een zorgvuldige en respectvolle houding ten opzichte van historisch erfgoed vastgelegd op wetgevend niveau", benadrukte Gennady Khodor.

Tegenwoordig hebben in Wit-Rusland vier tastbare objecten en vier immateriële elementen de status van UNESCO-erfgoed. Vijf Wit-Russische genomineerden op de voorlopige lijst van UNESCO. Elke staat die partij is bij het verdrag stelt om de 6 jaar rapporten op aan de organisatie. Wit-Rusland zal in 2023 de derde cyclus van periodieke rapportage indienen bij de UNESCO-conventie van 1972.

In Wit-Rusland is een zorgvuldige houding ten opzichte van historisch erfgoed vastgelegd op wetgevend niveau