Ekonomia & Biznes Wiadomości

Dyskusja na temat rozwoju bułgarskiej elektroenergetyki odbędzie się 17 lutego

Sofia, 14 lutego (bbabo.net)

Walczące raporty Juventusu odnotowują straty finansowe

Dyskusja na temat „Długofalowej wizji rozwoju bułgarskiej energetyki” odbędzie się 17 lutego o godzinie 15:00 w formacie hybrydowym – w „Sofia Hotel Balkan” oraz online na platformie Zoom. Forum jest organizowane przez Stowarzyszenie Kapitału Przemysłowego w Bułgarii (BICA) i przedstawi program rozwoju sektora, opracowany przez ekspertów energetycznych Stowarzyszenia w kilku wersjach, powiedział BICA.

Do dyskusji zapraszani są przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron, w tym wytwórców energii elektrycznej, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, użytkowników końcowych, środowiska naukowego, sektora pozarządowego i publicznego. Końcowy rezultat ma na celu osiągnięcie zrównoważonej, zrównoważonej, długoterminowej strategii energetycznej, która, według organizatorów forum, znajdzie odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach krajowych, krokach organizacyjnych i wdrożeniu.

Dyskusja na temat rozwoju bułgarskiej elektroenergetyki odbędzie się 17 lutego