Ekonomia & Biznes Wiadomości

Liczba opłacanych pracowników wzrosła o 8 procent

Według Tureckiego Instytutu Statystycznego (TÜİK) liczba płatnych pracowników pracujących w przemyśle, budownictwie i handlu oraz usługach w Turcji wzrosła w grudniu 2021 r. o 8,4 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku do 13,8 mln osób.

Deficyt budżetowy Chorwacji w I półroczu spada do 3,5 mld kun (465 mln euro)

Branża przemysłowa zwiększyła liczbę zatrudnionych pracowników o 6,7 proc., podczas gdy w budownictwie i handlu oraz usługach wzrost wyniósł odpowiednio 3,2 proc. i 10,6 proc.

W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 0,5 procent, powiedział TÜİK w raporcie z 15 lutego.

Według stanu na grudzień 2021 r. w przemyśle pracowało łącznie 4,77 mln pracowników najemnych, podczas gdy w sektorze budowlanym zatrudniono 1,46 mln osób. Sektor handlu i usług zwiększył liczbę płatnych pracowników o ponad 722 000 osób do łącznej liczby 7,6 mln na koniec grudnia 2021 r.

W branży handlu i usług największymi pracodawcami były firmy handlowe oraz firmy świadczące usługi administracyjno-usługowe.

W sektorze handlu pracowało prawie 3,1 miliona pracowników najemnych, podczas gdy analogiczna liczba w firmach świadczących usługi administracyjne i pomocnicze wynosiła około 1,2 miliona osób, a następnie w branży transportu i magazynowania 1,1 miliona pracowników najemnych.

Największy wzrost na poziomie 20,7 proc. zanotował sektor zakwaterowania i usług gastronomicznych, a liczba pracowników najemnych w tej branży wzrosła do 964 tys. osób.

Natomiast zatrudnienie w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych spadło o 1000 osób do 202 100 osób.

TÜİK w zeszłym tygodniu powiedział, że stopa bezrobocia w Turcji wyniosła 11,2 procent, czyli 3,8 miliona osób, na koniec grudnia 2021 roku.

Liczba opłacanych pracowników wzrosła o 8 procent