Ekonomia & Biznes Wiadomości

Oczekiwania cenowe firm spadły

Dane z badania Banku Rosji dotyczące oczekiwań cenowych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące stycznia 2022 r. odnotowują ich spadek w całej próbie firm i branż, po wyrównaniu sezonowym. Wyniki oparte są na badaniu przeprowadzonym w pierwszym tygodniu lutego. Stało się to na tle poprawy sytuacji w górnictwie i przemyśle przetwórczym (patrz wykres). Zauważalny spadek oczekiwań produkcyjnych jest widoczny na tle szczytowych cen eksportowych surowców energetycznych. Przypomnijmy, że przetwórstwo de facto od początku 2021 r. cierpi z powodu zwiększonej presji cenowej, w tym przerw w dostawach i wzrostu płac nominalnych, próbując przenieść ją na kontrahentów i konsumentów końcowych. W ostatnich trzech miesiącach możemy mówić o stabilizacji wskaźnika w sektorze. Jednocześnie rosły oczekiwania na wzrost cen w sektorach regulowanych – energii elektrycznej i ciepła, mieszkalnictwa i usług komunalnych oraz gospodarki odpadami, a także w rolnictwie. W innych sektorach spadały.

Wybory niekenijskie

Ocena oczekiwań cenowych przedsiębiorstw dokonywana jest przez Bank Centralny od 2000 roku na podstawie monitoringu ponad 11 tys. firm z różnych sektorów gospodarki, m.in. oraz handel detaliczny, budownictwo i usługi. Z odpowiedzi respondentów wyliczany jest bilans odpowiedzi, który odzwierciedla przewagę oczekiwań wzrostu/spadku cen wyrobów gotowych. „Dane z miesięcznych badań ankietowych, w tym oczekiwania cenowe przedsiębiorstw, mają wyraźną sezonowość w ciągu roku”, zauważa Bank Centralny.

Tymczasem presja inflacyjna w przemyśle i usługach ponownie wzrosła na początku 2022 r., według PMI Markit. W pierwszym przypadku opóźnienia w dostawach i brak surowców spowodowały wzrost cen zakupu – koszty rosły w najszybszym tempie od sześciu miesięcy. Średnie taryfy usług znacznie wzrosły na początku roku, ponieważ inflacja przyspieszyła do najwyższego poziomu od maja 2021 r., a wzrost cen zakupu w sektorze był spowodowany wysokimi kosztami paliw i mediów. Inflacja kosztów obsługi była zgodna z najwyższym poziomem z grudnia 2021 r., a ceny sprzedaży rosły w najszybszym tempie od sierpnia 2021 r. Zarówno w zakresie przetwarzania, jak i usług respondenci wskazywali, że w miarę możliwości przerzucają zwiększone koszty na klientów.

Oczekiwania cenowe firm spadły