Wiadomości

Tatarstan znalazł się w pierwszej piątce pod względem jakości życia w Rosji

Rosja i WNP (bbabo.net) – Republika Tatarstanu zajęła czwarte miejsce w dziesiątym rankingu rosyjskich regionów pod względem jakości życia w 2021 r. Region był na tej samej linii rok wcześniej, donosi IA Tatar-inform.

Moskwa: genewskie dyskusje o Zakaukaziu nie staną się zakładnikiem geopolityki

W pierwszej piątce w 2021 r. zmienił się tylko jeden region: Terytorium Krasnodaru przesunęło się na piątą pozycję z szóstej, zastępując region Biełgorod. Pozostałe cztery pozostały bez zmian: Moskwa, Petersburg, obwód moskiewski i Tatarstan.

Warto zauważyć, że w porównaniu z 2020 rokiem pogorszyła się jakość życia w trzech najbogatszych regionach Rosji. Ale w Republice Tatarstanu poziom życia wzrósł pomimo pandemii.

„Dziesiąta ocena rosyjskich regionów pod względem jakości życia, przygotowana przez ekspertów RIA Nowosti, została oparta na kompleksowym rozliczeniu 67 wskaźników oceniających rzeczywisty stan niektórych aspektów warunków życia i sytuacji w sferze społecznej. Na ich podstawie obliczono punktację ratingową, która jest oceną różnic międzyregionalnych i kryterium rankingu regionów” – wyjaśniają autorzy badania.

Poza rankingiem znalazły się Kałmucja, Inguszetia, region Kurgan, republiki Ałtaju i Buriacji, Żydowski Region Autonomiczny, Republika Karaczajo-Czerkies, Terytorium Zabajkał i Republika Tuwy.

Tatarstan znalazł się w pierwszej piątce pod względem jakości życia w Rosji