Wiadomości

Traktaty Rosji z DRL i ŁRL dają prawo do budowy baz wojskowych i wspólnej obrony granic

Traktaty o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rosją a DRL i ŁRL przyznają prawo do wspólnej ochrony granic państwowych. Dokumenty przedłożone Dumie Państwowej. Strony będą mogły korzystać z infrastruktury wojskowej, baz wojskowych na swoich terytoriach.

Wznowienie dostaw ropy z Rosji do Czech

Rosja, DNR i LNR planują:

współpracować w obronie suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa stron;

wspólnie podejmować działania w celu likwidacji zagrożenia dla pokoju, przeciwdziałania aktom agresji wobec nich „przez dowolne państwo lub grupę państw”;

zapewnić sobie nawzajem niezbędną pomoc, w tym wojskową;

przyznać prawo do budowy, użytkowania i doskonalenia infrastruktury wojskowej oraz baz wojskowych;

prowadzenie wspólnych wysiłków ochrony granic państwowych DRL i ŁRL;

zawierać odrębne umowy o współpracy wojskowej;

zawarcia odrębnej umowy o granicach państwowych między Federacją Rosyjską a DRL i ŁRL;

nie brać udziału w żadnych blokach lub sojuszach skierowanych przeciwko którejkolwiek ze stron;

nie brać udziału w jakichkolwiek działaniach skierowanych przeciwko jednej ze stron;

uznawać dokumenty wydane przez organy państwowe i samorządy;

podjąć działania na rzecz swobodnego wjazdu obywateli;

łączenie systemów energetycznych i transportowych, a także przeprowadzanie „połączenia systemów łączności i telekomunikacji”;

Rosja podejmie działania w celu utrzymania i obsługi systemów finansowych i bankowych DRL i ŁRL, rubel będzie środkiem płatniczym.

Umowa zawarta jest na 10 lat. Jest ona automatycznie przedłużana na kolejne okresy pięcioletnie, chyba że strony chcą je wypowiedzieć.

Prezydent Władimir Putin w dekretach uznających DRL i ŁRL polecił Ministerstwu Obrony zapewnienie utrzymania pokoju przez rosyjskie siły zbrojne. Rosyjskie MSZ powinno nawiązać stosunki dyplomatyczne z DNR i ŁRL.

O rozwoju sytuacji - w transmisji internetowej.

Traktaty Rosji z DRL i ŁRL dają prawo do budowy baz wojskowych i wspólnej obrony granic