Społeczeństwo Wiadomości

„Kreatywny” żebrak aresztowany w Dubaju

Policja w Dubaju aresztowała żebraka w dzielnicy Al Murakkabat, który proponował przechodniom ważenie się na wadze za 1 dirham. Jak zauważyli funkcjonariusze organów ścigania, Dubaj stanął w obliczu nowego rodzaju oszustw ulicznych – wcześniej „żebracy” oferowali kupowanie muzułmańskich akcesoriów, takich jak różańce i inne akcesoria.

Kreml skomentował ostatnie słowa Łukaszenki w sprawie uznania Krymu”

Policja ponownie zwróciła uwagę opinii publicznej na metody stosowane przez żebraków, zwłaszcza podczas świętego miesiąca Ramadan. Odwołują się więc do trudnej sytuacji materialnej i problemów zdrowotnych, aby wzbudzić litość wśród współczujących ludzi.

Wcześniej funkcjonariusze organów ścigania nasilili patrole w miejscach gromadzących się żebraków, np. w pobliżu meczetów i centrów handlowych, gdyż działania przestępców zagrażają bezpieczeństwu publicznemu.

Policja wezwała współczujących ludzi do przekazywania darowizn tylko na rzecz oficjalnych fundacji i organizacji charytatywnych, a nie do przekazywania gotówki ulicznym żebrakom. Często przestępcy udają niepełnosprawność lub wykorzystują dzieci, aby wzbudzić sympatię społeczeństwa.

Funkcjonariusze organów ścigania wezwali ludność emiratu do zgłaszania naruszeń ulicznych na bezpłatny numer 901, usługa Police Eye w aplikacji Dubai Police lub na stronie internetowej www.ecrime.ae.

Jak wiecie, nieautoryzowane zbieranie funduszy na cele charytatywne jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich karalne i pociąga za sobą grzywnę w wysokości do 300 000 dirhamów (82 000 USD) i pozbawienie wolności.

Obejmuje to zbieranie funduszy za pośrednictwem stron internetowych i sieci społecznościowych. Minimalna kara za zbieranie funduszy bez pozwolenia to 150 000 dirhamów, a maksymalna to 300 000 dirhamów. Inne kary to pozbawienie wolności i konfiskata zebranych funduszy.

Ustawa federalna nr 3 z 2021 r. zakazuje osobom fizycznym zbierania pieniędzy od członków społeczeństwa w jakiejkolwiek formie. Ma na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które ostatnio nasiliło się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.