Umenie Správy

Dve výstavy znamenajú začiatok Alecových prázdnin vo Svishtove

Svishtov, 12. januára (bbabo.net)

Azerbajdžan - Folklórny súbor Mel, propagujúci starodávne zvyky kolektívnej práce VIDEO VIDEO

Dve výstavy začínajú Alekove prázdniny v roku 2022 vo Svishtove, oznámilo tlačové stredisko magistrátu v podunajskom meste.

Výstavy sú súčasťou tohtoročných prázdnin, venovaných 159. výročiu narodenia Aleka Konstantinova.

Jedna výstava je zo zbierky galérie a prezentuje karikatúry Stayka Nikolova, Todora Tsoneva, Slaviho Miteva, Tenyu Pindareva, Stoyana Dobreva, Velko Velkova, Ivajla Tsvetkova, Asena Grozeva a ďalších autorov. Hlavnou postavou vtipných kresieb je Bai Ganyo, hrdina emblematického diela Šťastlivca.

V malej sále galérie je usporiadaná ďalšia výstava, prezentujúca účastníkov súťaže v kreslení detí „Spoznaj vlasť, aby si ju milovala“. Súťaž je iniciatívou obce Svishtov a je venovaná Alekovej vášni pre cestovanie.

Dve výstavy budú vystavené do 12. februára 2022 a návštevy sa vykonávajú v súlade s protiepidemickými bezpečnostnými opatreniami.

Dve výstavy znamenajú začiatok Alecových prázdnin vo Svishtove