Umenie Správy

Na Sorbonne bude vystavená bulharská „Zlatá kniha piesní“.

Bulharská "Zlatá kniha piesní (bbabo.net) silná" - majiteľ vydavateľstva "Niton", výskumník a publicista Ivan Trenev a profesor Evgeniy Sachev.

Rusko - Ministerstvo obrany ukázalo prácu útočných lietadiel Su-25 ruských vzdušných a kozmických síl počas špeciálnej operácie

Bulharské vydanie podľa nich dáva príležitosť, aby v budúcnosti pribudli ďalší významní básnici a spisovatelia.

Pôvodná Zlatá kniha piesní vznikla začiatkom 20. storočia z iniciatívy vedenia Sorbonny. Uchováva sa v archíve tejto svetoznámej univerzity v Paríži. Predstavení sú niektorí z najznámejších filozofov, dramatikov, spisovateľov a básnikov z celého sveta – Shakespeare, Verlaine, Baudelaire, Tolstoj, Puškin a ďalší. Medzi nimi je aj Hristo Botev.

Texty z ich diel vo francúzštine a latinčine sú písané zlatým písmom. Od Boteva je to dvojveršie z "Hadji Dimitar" - "Večer prichádza - mesiac vychádza, / hviezdy sprchujú nebeskú klenbu; / les šumí, vietor fúka, - / Balkán spieva zbojnícku pieseň!". / DD

Na Sorbonne bude vystavená bulharská „Zlatá kniha piesní“.