Ekonomika & Podnikanie Správy

Rusko – Investície rastú

Rusko (bbabo.net), - Ekonomická spolupráca medzi Ruskom a Indiou sa rozvíja, ale zatiaľ je jej objem oveľa menší, ako by mohol byť, na základe potenciálu strategického partnerstva medzi oboma krajinami. Uvádza sa to v komuniké po summite medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a indickým premiérom Narendrom Modim.

Štyria ľudia sa zranili v dôsledku silného vetra v Miláne

Lídri poznamenali, že na dosiahnutie objemu vzájomného obchodu 30 miliárd dolárov do roku 2025 – a takýto cieľ bol stanovený už skôr – je potrebné aktívne rozvíjať obchod a spoločné projekty, ako aj investície.

Dynamika ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami je zároveň aj napriek pandemickým obmedzeniam v súčasnosti pozitívna: v prvej polovici roku 2021 vzrástol obchod v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 o 38 percent.

Na rozvoji hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami sa v súčasnosti podieľa množstvo rôznych pracovných skupín a komisií. Ide najmä o Medzivládnu rusko-indickú komisiu pre obchodnú, hospodársku, vedeckú, technickú a kultúrnu spoluprácu, ktorá zahŕňa 12 pracovných skupín. Vznikajú aj nové – napríklad o doprave a rozvoji miest. Rusko-indický strategický ekonomický dialóg (RISED) sa zaoberá rovnakou témou. Ani počas pandémie neutíchajú návštevy vysokých predstaviteľov a veľkých podnikateľov oboch krajín.

V októbri 2021 tak minister oceliarskeho priemyslu Indie navštívil Moskvu, aby sa zúčastnil na práci ruského energetického týždňa s cieľom dohodnúť sa na dodávkach koksovateľného uhlia a ocele. Ako sa uvádza v záverečnom dokumente samitu v Naí Dillí, počas návštevy „bolo podpísané memorandum o porozumení o nepretržitých dlhodobých dodávkach uhlia z Ruska do Indie na výrobu ocele a viedli sa rokovania o perspektívach výroby. špeciálnej ocele v rámci indického vládneho programu na stimuláciu výroby a využívania technológií ruských štátnych oceliarskych inštitútov na výrobu ocele v Indii súkromnými a štátnymi spoločnosťami“. Rusko má zároveň záujem o štúdium indických skúseností s nákladovo efektívnym využívaním uhoľných zvyškov.

Kontakty medzi krajinami boli nadviazané aj v oblasti ťažby ropy. Najmä NK Rosneft spolu s konzorciom indických ropných a plynárenských podnikov verejného sektora implementuje projekty Vankorneft, Sachalin-1 a Taas-Yuryakh Neftegazodobycha v Rusku a v ropnej rafinérii Nayara Eney Limited v Indii.

Rusko a India zvyšujú objem zúčtovania v národných menách

Okrem toho indické štátne spoločnosti a ruskí výrobcovia hnojív podpísali dohodu o zámere o dodávkach hnojív do Indie.

Posilňuje sa aj medzibanková a poisťovacia spolupráca. Úspešne napredujú aj farmaceutické projekty. "Farmaceutický obchod zostáva jednou z hlavných zložiek indického exportu do Ruska. Obe strany s uspokojením zaznamenali pokračujúci dopyt po tejto skupine produktov, ako aj účasť indických spoločností na ruskom lokalizačnom programe v rámci programu Pharma 2020 a Pharma Stratégie 2030. Lídri oboch krajín vyjadrili súhlas s posilnením spolupráce v oblasti dodávok zdravotníckych pomôcok ako sľubnej novej oblasti hospodárskej spolupráce v kontexte pandémie COVID-19,“ uvádza sa v komuniké.

Napriek pandémii spolupráca v diamantovej sfére pokračuje. Rusko ťaží diamanty, ktoré sa potom leštia v Indii, kde je tento priemysel tradične dobre rozvinutý.

Na summite Rusko a India diskutovali o potrebe odstránenia obchodných bariér v kritických komoditách. Hovorilo sa aj o optimalizácii colného odbavenia. Konkrétne sa rozhodlo nahradiť projekt Zeleného koridoru dohodou o vzájomnom uznávaní schválených hospodárskych subjektov, ako aj výmenou a predbežným zasielaním colných údajov. Aj záverečný dokument summitu hovorí, že je potrebné začať rokovania o voľnom obchode medzi Eurázijskou hospodárskou úniou a Indiou.

Ale aj napriek dosiahnutým úspechom zostáva pole na prehĺbenie spolupráce v ekonomickej sfére stále veľmi široké. To platí najmä pre investície.

Na summite v Naí Dillí lídri vyzvali rezorty oboch krajín, aby „dokončili rokovania o bilaterálnej medzivládnej dohode o podpore a vzájomnej ochrane investícií v duchu vzájomného porozumenia na ochranu vzájomných investícií“.

India má záujem o prílev ruských investícií do rôznych oblastí. Napríklad pri stavbe lodí a projektoch rozvoja vnútrozemských vodných ciest, pri stavbe civilných lodí a ich školení. V septembri 2021 už bola podpísaná dohoda o zámere medzi lodiarskym komplexom Zvezda a indickým Mazagon Dock Limited týkajúca sa komerčnej stavby lodí.Okrem toho indická strana vyzvala ruské spoločnosti, aby sa zapojili do 13 kľúčových sektorov iniciatívy indickej vlády na stimuláciu výroby v rámci programov „Self-Sufficient India“ a „Make in India“. Naí Dillí by tiež chcelo, aby sa ruská strana podieľala na spoločnej výstavbe výrobných zariadení v priemyselných mestách, ktoré sa v Indii stavajú od nuly v rámci programu indickej vlády priemyselných koridorov.

Je potrebné poznamenať, že strany zvyšujú objem zúčtovania v národných menách. Diskutuje sa o použití kariet Mir a RuPay v národných platobných infraštruktúrach a pri organizácii interakcie medzi systémom jednotného platobného rozhrania a systémom rýchlych platieb Bank of Russia. Ruská strana tiež vyzvala indické úverové inštitúcie, aby sa pripojili k Systému prenosu finančných správ Ruskej banky s cieľom zabezpečiť neprerušované medzibankové transakcie.

India aj Rusko majú záujem rozvíjať projekty na Ďalekom východe. Energetika, doprava a logistika, námorné komunikácie, spracovanie diamantov, lesné hospodárstvo, farmaceutický priemysel a zdravotníctvo, cestovný ruch a humanitárne oblasti boli označené ako prioritné oblasti pre investície. Strany tiež zamýšľajú pokračovať v diskusiách o realizácii úverovej linky vo výške 1 miliardy USD na rozvojové projekty na ruskom Ďalekom východe. Modi už skôr oznámil svoj zámer investovať tieto prostriedky v roku 2019.

Jedným z rozsiahlych projektov spolupráce je vytvorenie takzvaného energetického mosta medzi oboma krajinami. Existuje „cestovná mapa“ rozvoja spolupráce v oblasti uhľovodíkov na roky 2019-2024.

Indické energetické centrum sa už otvorilo v Moskve za účasti piatich ropných a plynárenských štátnych spoločností Indie. Jeho hlavnou úlohou je posilniť väzby s ruskými spoločnosťami v energetickom sektore. Bola zriadená aj pracovná skupina pre plyn, ktorá má okrem iného určiť, ktoré projekty sú najatraktívnejšie pre investície do plynárenskej infraštruktúry a distribučných sústav plynu, ako aj do využívania zemného plynu v doprave a v oblasti nových palív, vrátane vodíka.

India aj Rusko majú záujem o rozšírenie spolupráce a výmenu postupov vo vodnej a tepelnej energetike, v oblastiach energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vo vodíkovej ekonomike a nízkoemisnom rozvoji.

Samozrejme, zaujímavá je aj účasť investorov na infraštruktúrnych projektoch. India by napríklad chcela zapojiť ruských špecialistov na signalizačné a telematické systémy, projekty vysokorýchlostných železníc, elektrifikáciu železníc, a to všetko s prihliadnutím na princípy indických programov „Make in India“ a „Sebastačná India“, ktoré zahŕňajú lokalizáciu výroby. Zaujímajú ju aj ruské skúsenosti s elektronickým systémom mýta na diaľniciach.

Veľký priestor pre spoločnú prácu a investície naznačuje medzinárodný dopravný koridor „Sever - Juh“. RZD Logistics a Container Corporation of India (CONCOR) podpísali v roku 2020 dohodu o spoločnom rozvoji služieb multimodálnej nákladnej dopravy pozdĺž tohto koridoru.

Rusko – Investície rastú