Bbabo NET

Ekonomika & Podnikanie Správy

Rusko - Odborníci varovali pred poklesom kvality cementu

Rusko (bbabo.net), - Únia výrobcov cementu sa domnieva, že kvalita dovážaného cementu môže čoskoro klesnúť. Dôvodom sú inovácieľom kontrolovať jeho kvalitu na hraniciach.

Nariadením Rosstandartu z 28. januára sa rozhodlo o pozastavení jedného z ustanovení GOST o pravidlách certifikácie cementov. Tento odsek hovorí, že pri prechode cez hranicu by certifikačný orgán mal vykonať dodatočnú kontrolu každej šarže cementu.

Sojuzcement verí, že pozastavenie tohto ustanovenia povedie k zvýšeniu dovozu dovážaného cementu nízkej kvality. Ceny za to môžu byť nižšie ako náklady na ruský cement. To negatívne ovplyvní domácich výrobcov a tiež hrozí zničením vybudovaných konštrukcií a môže to mať vplyv na verejné zdravie v dôsledku možnej prítomnosti škodlivých nečistôt vo falšovanom cemente, poznamenáva asociácia.

Medzitým sú teraz cementárne v Rusku zaťažené len na 57 % a ich kapacitný prebytok je 44,2 milióna ton ročne, uvádza Sojuzcement.

Rusko - Odborníci varovali pred poklesom kvality cementu