Ekonomika & Podnikanie Správy

Diskusia o rozvoji bulharskej elektroenergetiky sa uskutoční 17. februára

Sofia 14. februára (bbabo.net)

Pracuje sa na implementácii odborových programov Bieloruska

Diskusia na tému „Dlhodobá vízia rozvoja bulharskej energetiky“ sa uskutoční 17. februára o 15:00 v hybridnom formáte – v „Sofia Hotel Balkan“ a online na platforme Zoom. Fórum organizuje Asociácia priemyselného kapitálu v Bulharsku (BICA) a predstaví program rozvoja sektora, ktorý vypracovali odborníci na energetiku asociácie v niekoľkých verziách, uviedla BICA.

Na diskusiu sú pozvaní zástupcovia všetkých zainteresovaných strán, vrátane výrobcov elektriny, prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, koncových užívateľov, vedeckej komunity, mimovládneho a verejného sektora. Konečným výsledkom je dosiahnuť vyváženú, udržateľnú, dlhodobú energetickú stratégiu, ktorá sa premietne do príslušných národných dokumentov, organizačných krokov a implementácie, uvádzajú organizátori fóra.

Diskusia o rozvoji bulharskej elektroenergetiky sa uskutoční 17. februára