Správy

Gruzínsko a Azerbajdžan diskutovali o otázkach spolupráce v colnej oblasti

Gruzínsko (bbabo.net), - BAKU - minister financií Gruzínska Lasha Khutsishvili a azerbajdžanský veľvyslanec v Tbilisi Faig Guliyev diskutovali o otázkach spolupráce v colnej oblasti medzi oboma krajinami, uvádza bbabo.net s odvolaním sa na gruzínske médiá.

3 hráči PSIS vystavení Covid-19

Počas stretnutia minister zdôraznil dôležitosť partnerstva medzi Gruzínskom a Azerbajdžanom v obchodnom, hospodárskom, tranzitnom a dopravnom sektore v bilaterálnom aj multilaterálnom formáte.

Spoločný tripartitný colný výbor medzi Gruzínskom, Azerbajdžanom a Tureckom je podľa neho jedinečnou príležitosťou na koordináciu otázok na vysokej úrovni v oblasti colnej spolupráce.

Aktívna výmena informácií medzi colnými správami povedie k vytvoreniu konkurencieschopného tranzitného koridoru a k uľahčeniu obchodu v regióne, povedal Khutsishvili.

Veľvyslanec zase poznamenal, že azerbajdžanská strana bude pokračovať v podnikaní krokov na posilnenie plodnej spolupráce medzi colnými správami Azerbajdžanu a Gruzínska.

Zároveň poďakoval gruzínskej strane za podporu aktivít podnikov založených v Gruzínsku s účasťou azerbajdžanského kapitálu.

Na záver Gulijev pozval ministra financií Gruzínska na pracovnú návštevu Azerbajdžanu.

Gruzínsko a Azerbajdžan diskutovali o otázkach spolupráce v colnej oblasti