Správy

Azerbajdžan - Nové vojenské zariadenia uvedené do prevádzky v regióne Kalbajar /

Azerbajdžan (bbabo.net), - BAKU - V regióne Kalbajar boli uvedené do prevádzky nové vojenské zariadenia, informuje v piatok portál bbabo.net s odvolaním sa na ministerstvo obrany Azerbajdžanu.

Jemen: Zintenzívnenie vojny zhoršuje najhoršiu svetovú civilnú krízu

„Podľa pokynov prezidenta Azerbajdžanskej republiky, vrchného veliteľa ozbrojených síl Ilhama Alijeva, pokračujú práce na zvyšovaní bojovej pripravenosti a zlepšovaní sociálnych a životných podmienok vojakov slúžiacich na územiach oslobodených od okupácie. Nizam Osmanov sa zoznámil s novovytvorenou modulárnou infraštruktúrou v regióne Kalbajar,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Zistilo sa, že na splnenie všetkých potrebných potrieb armády sú k dispozícii nocľaháreň, jedáleň, sklad potravín, zbrojnica a kúpeľná a hygienická jednotka. Na zabezpečenie nepretržitého zásobovania územia elektrickou energiou sú nainštalované generátory.

Generálporučík N. Osmanov sa informoval na materiálno-technické zabezpečenie personálu v bojovej službe na štátnej hranici v drsných klimatických podmienkach, zaželal im úspechy v službe.

Azerbajdžan - Nové vojenské zariadenia uvedené do prevádzky v regióne Kalbajar /