Správy

Európska komisia varovala pred sporom vo WTO kvôli obmedzeniam vývozu ruského dreva

Európska komisia oznámila, že 21. januára začne vo WTO spor s Ruskom o uvalení obmedzení na vývoz nespracovaného a hrubo opracovaného dreva. Táto správa sa objavila na webovej stránke EK.

EHS zdieľa plány elektrických vozidiel: Vyžaduje sa zaručený dopyt

EK poznamenala, že ruské obmedzenia spôsobujú veľké škody drevospracujúcemu priemyslu Európskej únie, ktorý je závislý od vývozu z Ruska, a prinášajú značnú neistotu na svetový trh s drevom.

Rusko podľa predstaviteľov EÚ porušilo zásady WTO tým, že od roku 2022 zaviedlo na kontrolných miestach obmedzenia na vývoz nespracovaného mäkkého dreva a cenného listnatého dreva. Upresňuje sa, že na hranici sa znížil počet miest, cez ktoré bolo možné tento produkt vyviezť, na polovicu, avšak tarifa za železničnú prepravu v týchto smeroch sa zvýšila 70-krát, čo je vlastne zakázané.

Európska komisia dodala, že EÚ opakovane neúspešne komunikovala s Ruskom, odkedy Moskva v októbri 2020 zaviedla tieto opatrenia. V januári 2022 už vstúpili do platnosti.

Európska komisia varovala pred sporom vo WTO kvôli obmedzeniam vývozu ruského dreva