Správy

Vymenované profesie, ktorých rodákmi sa stávajú taxikári

Do povedomia sa dostali profesie, z ktorých ľudia najčastejšie chodia pracovať do taxíka. Prieskum služieb Citymobil zverejnil Gazeta.Ru. Prieskumu sa zúčastnilo 5345 vodičov pripojených k službe z rôznych regiónov Ruska.

Macron zdôraznil dôležitosť zníženia napätia okolo Ukrajiny

Pred prácou v taxíku pracovalo 21 % vodičov v oblasti dopravy a prepravy. Rovnaký počet pracoval v oblasti obchodu, spojov a telekomunikácií. 14 % vodičov bolo zamestnaných v stavebníctve, 11 % malo vlastný biznis. 6 % pracovalo v priemyselnom sektore, 3 % boli pracovníci v stravovaní, ďalšie 3 % boli najatí manažéri.

Malý počet vodičov – 2 % – pracoval v oblasti práva, inžinierstva alebo finančného účtovníctva. Ešte menej, 1 %, pracovalo v školstve, informačných službách, zdravotníctve, reklame a PR či v pohostinstve. Menej ako 1 % pracovalo v oblasti vedy, účtovníctva, bezpečnosti alebo poradenstva.

54 % taxikárov uviedlo, že ide o bežných zamestnancov. 20 % uviedlo, že zastávali vedúce pozície.

Ľudia medzi dôvody odchodu do práce taxíkom uvádzali prepúšťanie, stratu podnikania, sťahovanie a možnosť zarábať si vo voľnom čase. Len 18 % uviedlo, že pracujú v taxíku telefonovaním.

Pre 64 % taxikárov je to hlavný spôsob zárobku, pre 34 % len vedľajšia práca. 2 % poznamenali, že im to prináša dodatočný príjem počas štúdia. Zároveň, ak vezmeme štatistiky podľa regiónov, potom v Moskve a Moskovskom regióne je práca v taxíku hlavným zdrojom príjmu pre 73 % vodičov.

Vymenované profesie, ktorých rodákmi sa stávajú taxikári