Správy

Požiadame EK o zaradenie železnice Sofia – Skopje do dopravného koridoru pre západný Balkán, povedal minister Niko ...

Sofia, 25. januára (bbabo.net)

Menovaný počet ľudí zaočkovaných proti COVID-19 v Azerbajdžane

Minister dopravy a komunikácií Nikolay Sabev iniciatívne zorganizoval stretnutie so svojimi kolegami z Republiky Severné Macedónsko a Albánska. Cieľom je, aby pred Európskou komisiou trvali na zaradení železničného spojenia Sofia – Skopje v smere na dopravný koridor západného Balkánu, oznámilo tlačové stredisko ministerstva dopravy.

Minister Sabev oznámil túto myšlienku po podpísaní Memoranda o porozumení s ministrom dopravy a komunikácií Severného Macedónska Blagoyom Bochvarskim ako základ pre rokovania. Rozhovory boli súčasťou spoločného stretnutia bulharskej vlády a vlády RSM v Sofii.

Obe krajiny urýchľujú práce na železničnom spojení Sofia – Skopje. Plán rozvoja projektu, hodnotenie investičnej hodnoty a štúdium možností financovania z Európskej únie a medzinárodných finančných inštitúcií sú súčasťou úloh spoločnej skupiny bulharských expertov a ich kolegov zo Severného Macedónska.

Prvý let na pravidelnej linke Sofia – Skopje by sa mohol uskutočniť v marci, uviedli obaja ministri dopravy. Podpísali spoločné vyhlásenie vyjadrujúce želanie založiť leteckú spoločnosť medzi oboma krajinami. Letecké spoločnosti už prejavili záujem o prevádzkovanie letov, bulharský štát poskytne potrebné povolenia a na druhej strane sa zaviazali k zvýhodneným poplatkom, uviedol minister Sabev.

Očakáva sa, že zástupcovia výkonnej zložky a touroperátori sa zúčastnia prvého letu, aby rokovali o budúcich cestovných balíkoch so svojimi náprotivkami v Skopje.

Počas stretnutia bolo podpísané aj vyhlásenie o zámere znížiť veľkoobchodné ceny roamingu medzi oboma krajinami. Musia dosiahnuť takú úroveň, že keď sú občania v susednej krajine, používajú tarify ako doma. Ide o ďalší krok na zlepšenie mobility občanov, uviedol bulharský minister Nikolay Sabev.

Požiadame EK o zaradenie železnice Sofia – Skopje do dopravného koridoru pre západný Balkán, povedal minister Niko ...