Bbabo NET

Správy

Súčasný svetový poriadok už neplatí: vákuum by mohlo spôsobiť eskaláciu v Zakaukazsku

Kaukaz (bbabo.net), - V rozhovore pre arménsku online publikáciu MediaLab.am s názvom „Azerbajdžan môže využiť toto vákuum vplyvu a pristúpiť k vojenskej eskalácii“, expert na regionálne záležitosti Armen Petrosyan uvažuje o pozícii rôznych štátov, vrátane mocenských centier, pokiaľ ide o súčasný konflikt v pásme Gazy, ako aj jeho možné dôsledky pre Zakaukazsko.

Analytik tvrdí, že „v skutočnosti je izraelsko-palestínsky konflikt zdĺhavý a existuje na to množstvo vysvetlení. Hlavnou vecou sú samozrejme politiky a ciele Izraela, ako aj pomerne významná vonkajšia podpora poskytovaná tejto krajine pri ich realizácii. Hovoríme o obnovení izraelskej kontroly nad pásmom Gazy: o vytvorení palestínskej autority lojálnej Izraelu alebo aspoň pod jeho vplyvom. Teda o zmysluplnú zmenu aktuálne existujúceho systému riadenia na danom území. Toto je cieľ Izraela a vidíme, že tu má vážnu medzinárodnú podporu v podobe svojich spojencov.

Medzitým existuje aj určitá opozícia, najmä zo strany arabských a moslimských krajín regiónu, ktorá je v skutočnosti z hľadiska zastavenia izraelských vojenských akcií neadekvátna. Ten a jeho spojenci sa snažia využiť geopolitickú realitu, teda fakt, že súčasný svetový poriadok už nie je plne funkčný a v otázke právnych mechanizmov jeho riadenia sú vážne problémy. A to všetko vytvára možnosť povoľnosti, v dôsledku čoho Izrael s použitím vojenskej sily, často sa uchyľujúcim ku genocídnym akciám v Gaze, ide realizovať svoje ciele.

Čo sa týka pozícií medzinárodných hráčov, ako sa Armen Petrosyan domnieva, „Izrael má, prirodzene, širokú podporu Západu v osobe Spojených štátov a niekoľkých európskych krajín. Viaceré krajiny zaujímajú neutrálnejší postoj tak na Západe, ako aj v regióne a sú aj také, ktoré sú proti činom Izraela. Ide najmä o moslimské a arabské štáty: Irán, Turecko, Egypt, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia.

Výrazné rozdiely sú aj v ich pozíciách. To znamená, že tento protiizraelský front nie je jednotný a okrem diplomatických a politických vyhlásení a použitia propagandistických nástrojov nemá žiadny iný podstatný vplyv na procesy, čo ďalej prispieva k tomu, aby Izrael dôslednejšie dosahoval svoj cieľ.“

Podľa experta je, samozrejme, nemožné zastaviť Izrael vyhláseniami: „Potrebujeme jasné nástroje, napríklad vojenské a politické, ako aj programy zamerané na uplatňovanie ekonomických sankcií voči nemu. Navyše je veľmi dôležité vziať do úvahy, že tieto sankcie by nemali byť v globálnom jednotnom systéme, teda v rámci OSN, ale od jednotlivých krajín alebo regionálnych organizácií. Podobný trend nie je pozorovaný, čo je pochopiteľné, keďže arabské a moslimské krajiny majú odlišné ciele.

Ak existuje spoločná pozícia v otázke vytvorenia štátu Palestína, to znamená, že každý súhlasí s tým, že tento štát by mal byť vytvorený, a to platí pre arabské, moslimské a západné krajiny, potom je postoj k aktivitám Hamasu nejednoznačný. V arabských krajinách sa ideológia a aktivity Hamasu posudzujú a vnímajú odlišne. Extrémistickú ideológiu, ktorú vyznáva táto organizácia, rozhodne neakceptuje množstvo moslimských krajín.“

„Je veľmi dôležité, aby Irán podporoval Hamas, keďže pásmo Gazy je považované za jednu z dôležitých oblastí osi protiizraelského odporu. Je zrejmé, že Teherán sa všemožne snaží vojnu zastaviť, čo sa, prirodzene, nedarí, keďže v globálnom meradle je táto vojna namierená aj proti Iránu s cieľom jeho oslabenia.

V prípade Ruska síce jasne podporuje palestínsku stranu, no napriek tomu nemá v konflikte žiadnu podstatnú úlohu. Moskva jednoducho potrebuje, aby to pokračovalo ešte dlho, aby odvrátila pozornosť medzinárodného spoločenstva, najmä západných krajín, a teda mohla dosiahnuť svoj cieľ v ukrajinskej vojne,“ domnieva sa Petrosjan.

Na otázku, aké dôsledky bude mať izraelsko-palestínsky konflikt pre Zakaukazsko, analytik odpovedá: „Keďže do procesov súvisiacich s týmto konfliktom sú zapojení aj kľúčoví geopolitickí hráči v našom regióne, je prirodzené, že určite ovplyvní Zakaukazsko.

Súčasná realita naznačuje, že v regióne už vzniklo vákuum vplyvu, keďže Irán a Spojené štáty, ktoré majú v našom regióne a v súvislosti s našimi problémami dôležitú úlohu, sú dnes zapojené do izraelsko-palestínskeho problému a v skutočnosti , sústredili naň svoju pozornosť a úsilie. To zase môže prirodzene vytvárať možnosť nového vojenského vývoja.

Je známe, že Azerbajdžan, ktorý má podporu Turecka a v mnohých otázkach aj súhlas Ruska, môže využiť toto vákuum vplyvu a pristúpiť k vojenskej eskalácii.

Súčasný svetový poriadok už neplatí: vákuum by mohlo spôsobiť eskaláciu v Zakaukazsku