Spoločnosť Správy

V okrese Sliven bolo za týždeň vypracovaných 21 úkonov kvôli ochranným maskám

Sliven, 25. januára (bbabo.net)

Školy v regióne Kaluga ohlásili kvôli koronavírusu dvojtýždňové prázdniny

V okrese Sliven bolo za týždeň / 17. - 23. januára vypracovaných 21 skutkov pre nenosenie ochranných rúšok, pri kontrolách dodržiavania protiepidemických opatrení, informovalo Krajské krízové ​​riaditeľstvo.

Porušovatelia boli nájdení v maloobchodných predajniach, čerpacích staniciach, nočných kluboch, trhoch a ďalších. v 26 spoločných kontrolách zástupcov RHI, OD MV SR, RFSD, DIT a obcí. V zariadení spoločného stravovania bol spísaný varovný protokol. Kontrolné orgány špecifikujú, že akty sa vypracúvajú aj na nesprávne umiestnené masky.

Celkový počet kontrol vykonaných minulý týždeň bol 271. Zintenzívnená kontrola inštitúcií v okrese Sliven pokračuje.

Ústredie pripomína, že od 24. januára sú v okrese prerušené návštevy susedných klubov dôchodcov, v obchodných centrách, obchodoch a trhoviskách sa vykonávajú len v jednosmernej premávke, povinných ochranných maskách a fyzickej vzdialenosti.

V okrese Sliven bolo za týždeň vypracovaných 21 úkonov kvôli ochranným maskám