Umetnost Novice

V predlogu zakona je predlagano, da dve ali več univerz skupaj izobražujeta študente in doktorande s projektnim delom ...

Sofija, 12. januar (bbabo.net)

ANAMA: 51,3 hektarja ozemlja očiščenega min in neeksplodiranih ubojnih sredstev v zadnjem tednu

Dve ali več univerz za skupno usposabljanje študentov, pa tudi za uvedbo statusa t.i. projektni doktorski študenti. Ta predvideva predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, ki ga je sprejel ministrski svet, so sporočili z ministrstva za izobraževanje in znanost.

Ministrstvo za izobraževanje in znanost (MŠŠ) s spremembami spodbuja sodelovanje med visokošolskimi zavodi z oblikovanjem skupnih multidisciplinarnih specialitet. Študenti, vpisani vanje, bodo študirali različne discipline na različnih univerzah. Visokošolski zavodi bodo uporabljali skupne vire in akademske zmogljivosti za usposabljanje kadrov v poklicih, ki zahtevajo znanja in veščine z različnih področij, pomembnih za razvoj gospodarstva in družbe. S tem se bo povečala kakovost in učinkovitost izobraževalnega procesa.

Predlog zakona ureja pogoje, pod katerimi bodo univerze sklepale sporazume o skupnem izobraževanju. Posebnosti so iz nereguliranih poklicev na strokovnih področjih, za katere ima vsak visokošolski zavod akreditacijo, ki ustreza njenemu delu skupnega izobraževanja.

Pogoji za sprejem, dobe študija, razdelitev sredstev za preživljanje in izdajo diplom bodo določeni s pogodbo, katere vsebina je določena v predlogu zakona.

Sprejem bo potekal v okviru odobrenih mest za strokovno usmerjanje visoke šole koordinatorke. Univerze bodo lahko izdajale skupne diplome za opravljene izobrazbene kvalifikacije.

Druga sprememba omogoča pridobitev izobrazbene in znanstvene stopnje "doktor" z delom na raziskovalnem projektu. Doktorandi se morajo najmanj tri leta usposabljati v redni obliki s pogodbo med visokošolskim zavodom oziroma raziskovalno organizacijo in vodjo projekta. Hkrati bodo plačani glede na delo, ki ga opravljajo, in pogodbene pogoje. Lahko je večkrat višja od trenutne doktorske štipendije, ki znaša 500 BGN.

»Projektni« doktorski študenti bodo sprejeti po objavi natečaja kadar koli v letu izven števila, ki ga za posamezno leto odobri Ministrski svet.

S predlaganimi spremembami zakona o visokem šolstvu se bo pospešilo usposabljanje specialistov, tudi na multidisciplinarnih področjih. Pomagali bodo tudi pri rasti mladih raziskovalcev, ki so potrebni za širitev znanstvene dejavnosti v državi in ​​za razvoj inovativnega gospodarstva. Hkrati se bo spodbujalo povezovanje visokošolskih zavodov za doseganje višje kakovosti poučevanja in znanstvenih rezultatov, ugotavljajo na Ministrstvu za izobraževanje in znanost.

V predlogu zakona je predlagano, da dve ali več univerz skupaj izobražujeta študente in doktorande s projektnim delom ...