Art Nyheter

Världsbok- och upphovsrättsdagen

Baku, 23 april,

Regina Dubovitskaya reagerade på förföljelsen av kaniner i Ukraina

Boken är ett fönster in i en värld av kulturell mångfald, en bro som förbinder olika civilisationer i tid och rum.

Som rapporterats med hänvisning till calend.ru är den 23 april ett symboliskt datum för världslitteraturen. Denna dag 1616 dog Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vega. Det är också födelsedagen eller döden för sådana kända författare som Maurice Druon, X. Laxness, J. Pla och Manuel Mejia Vallejo.

UNESCOs generalkonferens, som hölls i Paris 1995, beslutade att hylla böcker och författare denna dag, och uppmanade alla, särskilt ungdomar, att njuta av läsning och att respektera det oersättliga bidraget från dem som har bidragit till det sociala och mänsklighetens kulturella framsteg. Konferensen instiftade World Book and Copyright Day och UNESCO-priset för att främja tolerans inom barn- och ungdomslitteratur.

Själva traditionen att fira bokens dag föddes i Katalonien, där den 23 april gavs en ros för varje köpt bok.

Författare, förläggare, lärare, bibliotekarier och alla inblandade i bokbranschen överväger med rätta sin semesterbokdag. Traditionellt anordnas bokmässor och utställningar denna dag i många länder i världen.

En av de viktigaste framgångarna var introduktionen av den världsomspännande symbolen för upphovsrätt - © - under den konferens som anordnades av UNESCO 1952, under vilken World Copyright Convention antogs.