Ekonomi & Business Nyheter

En diskussion om utvecklingen av den bulgariska elindustrin kommer att äga rum den 17 februari

Sofia, 14 februari (bbabo.net)

Samkönade gifta par hoppas att japansk domstol kommer att upphäva beslutet om bostadsstatus

Diskussion om "Långsiktig vision för utvecklingen av den bulgariska kraftindustrin" kommer att äga rum den 17 februari kl 15:00 i hybridformat - i "Sofia Hotel Balkan" och online i Zoom-plattformen. Forumet är organiserat av Association of Industrial Capital in Bulgaria (BICA) och kommer att presentera ett program för utveckling av sektorn, utvecklat av energiexperter från Association i flera versioner, sade BICA.

Representanter för alla intressenter är inbjudna att delta i diskussionen, inklusive elproducenter, överförings- och distributionssystemoperatörer, slutanvändare, det vetenskapliga samfundet, den icke-statliga och offentliga sektorn. Slutresultatet syftar till att uppnå en balanserad, hållbar, långsiktig energistrategi, som kommer att återspeglas i relevanta nationella dokument, organisatoriska steg och genomförande, enligt forumets arrangörer.

En diskussion om utvecklingen av den bulgariska elindustrin kommer att äga rum den 17 februari